Jan-Olov Hermansson- Sångarförbundets stipendiat 2020

Vi är glada för att här tillkännage Sångarförbundets Stipendiat 2020: Jan-Olov Hermansson.

Jan Olof Hermansson

Jan-Olov Hermansson har under ett helt yrkesliv varit verksam församlingsmusiker i Equmeniakyrkan. Han har med gedigen kunskap, outtröttligt engagemang och stor musikalisk bredd ödmjukt och troget tjänat som organist, körledare och musiksamordnare i Immanuelskyrkan, Borås och drivit sin församlings sång- och musikverksamhet på ett förtjänstfullt sätt. 

Stipendiet delas ut under festliga former i samband med Förbundsmötet 18 april klockan 16:00 vilket sker digitalt. Mer information kommer framöver.

Sångarförbundets styrelse önskar Jan-Olof allt gott och Guds välsignelse för sin musikaliska gärning!

Sångarförbundets stipendium

Equmeniakyrkans Sångarförbund delar årligen ut stipendium till en person eller grupp som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan. Stipendiet delas ut till minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Erikson.