Ungdomsgården uppstart 17/9 kl 18.30

17 september kommer vi att återuppta ungdomssamlingarna. För mer information kontakta Niclas 070-3156369 eller Marie-Louise 070-5