Julhälsning från Missionskyrkans arkiv i Stockholm

Publicerat 

I Svenska Missionskyrkans arkiv finns en mängd arkivhandlingar såsom brev, fotografier, böcker och missionspublikationer. Samlingarna är av stort intresse för de som vill förstå hur livet gestaltade sig förr men är också en länk till nutidens skeenden. I början av nittonhundratalet var Svenska Missionsförbundets största missionsfält Kongo, Central-Kina och Östturkestan (Xinjiang, Kina). Vi på arkivet vill härmed önska er God Jul med några glimtar från de yttre missionsfälten och hur man firade högtiden där.

 

En bild från missionsstationen i Jarkend (Yarkand) där barnen firar Lucia.

Lucia jarkend502Fotografi: Svenska Missionskyrkans arkiv

 En ’julgranshälsning’ från missionär Della Forsman i Kashgar 1925

”Det vackraste julminnet är förknippat med skolbarnen här på stationen. De hade i år fått
sin egen lilla julgran, som vi placerat i en av skolsalarna. När jag juldagens eftermiddag kom
ut på gården, fick jag höra sång och gick bort till skolsalen, varifrån sångens toner ljödo.
Genom fönstret till skolsalen såg jag då en syn, som jag aldrig glömmer och som jag utan tvekan påstår vara det vackraste minnet från min första jul i Kashgar. Barnen hade tänt alla ljusen i granen och satt sig på golvet runt omkring densamma. Deras ögon strålade i kapp med ljusen, medan de med andaktsfyllda röster sjöngo en av sina julsånger. Där sutto de i stillhet
omkring granen och fröjdades åt julen, under det de sågo oavvänt upp mot de tindrande ljusen.” (Missionsförbundet N:r 12. Den 19 mars 1925)

 

En Julhälsning från missionär Ester Hult i Kongo 1933 om hur man tillverkar en ”svensk” julgran

”En jul i Kongo

Det är julafton vid den nyanlagda missionsstationen i Kongo. Två svenska missionärer springa svettdrypande mellan kök och matsal, kyrka och skola. De vill ha julfint över allt. Från den kalla Norden ha de fört julen med sig hit till södern. […] Här kommer en skara från skogen, släpande på palmgrenar tre gånger så långa som de själva, mörkgröna och ståtliga. ”Hur orkar ni bära så stora grenar? ̶ Jo, i dag går allt lätt.” På palmgrenar finns här stor rikedom. Man spar därför inte utan sätter upp rikligt över allt. Palmgrenarna täcka vardagslivets grå och skänka färg och lyftning åt hela omgivningen. Far gör i ordning en konstgjord ”julgran”, som sedan prydes med ljus och glitter från Sverige. Den doftar inte barr och kåda, men denna saknad känna endast missionärerna” (Barnavännen s. 1933: 438)

Julgran beskurenJulgran i Kibunzi 1913. Fotografi: John Pettersson/Svenska Missionskyrkans arkiv

 Bild från en kyrka i Kienli (Jienli), Central-Kina, vid jultid, komplett med julgranar och julbock

Kienli beskurenFotografi: Svenska Missionskyrkans arkiv

Patrick Hällzon och Karl Larsson