Publicerat 

Kalender – Lasse Svensson

Juli
8-12 Hönökonferensen
25-27 Prisma riksscoutläger

Augusti
6-13 Jubileum i Kongo, CEBU 100 år
16-18 Hemavan-mötet

September
1 Invigning av Furulid-kyrkan i Motala
2 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
4 Equmeniakyrkans ledningsgrupp
10 Styrelsemöte Sveriges Frikyrkosamråd
11 Styrelsemöte Sveriges kristna råd
13-15 Kyrkostyrelsesammanträde, Sjöviks folkhögskola
22 Delta i biskopsvigning, Uppsala
23  Idédag om framtida utbildningar
29 Predika i Blidsberg
30 Möten i Region Svealand

Oktober
1 Delta vid Svenska kyrkans kyrkomötes öppnande
2 Möte om World Methodist Conference i Göteborg 2021
7-8 Kyrkoledardagar med Sveriges kristna råd
8 Styrelsemöte Sveriges Frikyrkosamråd
16 Equmeniakyrkans ledningsgrupp
19 Regionfest Väst

November
5 Predika THS
5 Sammanträde med kyrkostyrelsens arbetsutskott
7-8 Equmeniakyrkodagar med  diakon- och pastorskandidater
9-10 Betelkyrkan Örebro
14 Samtalsdag Katolska kyrkan
20-21 Gemenskapsdygn med diakon- och pastorskandidater
23-25 Kyrkostyrelsesammanträde, Alvik

December
1 Invigning av kyrka i Floda
4 Styrelsemöte Sveriges Frikyrkosamråd
5 Styrelsemöte Sveriges kristna råd
8 Världens fest, Betlehemskyrkan Örebro
11 Equmeniakyrkans ledningsgrupp