Publicerat 

Kalender – Lasse Svensson

Januari
15-16 Kyrkoledningsdygn
16 Möte med regionala kyrkoledare
17 Möte med ledningsgruppen
18 Samtal med rektorn på THS
18 Lunch med Bilda
18 Informationsträff i St Jakob i Göteborg om World Methodist Conferens i Göteborg 2021
19 Planering av Sveriges frikyrkoråds 100 års jubileum
21 Besök i St Jakob i Göteborg
22-24 Studieresa till Kyrkornas världsråd i Genève
27 – 5 feb Internationell resa med Sveriges kristna råds kyrkoledare
Februari
8 Styrelsemöte med Sveriges kristna råd
10-11 Möte med kyrkostyrelsen
12 Nordisk Baltsikt möte med baptistledare i Oslo
20 Möte med medarbetare i Region Mitt
20 Möte med regionala kyrkoledare
20 Möte med kyrkoledningen och kyrkostyrelsens ordförande
21 Möte med ledningsgruppen
21 Möte på THS med kandidater
22 Möte med medarbetarstyrelsen i Region Öst
27 Medverkar på medarbetarträff i Halland
28 Planering av tidnigen Eqmen
Mars
1 Möte med medarbetare i Region Syd
2-4 Medverkar på Ekumenisk helg i Kalix
6 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
7 Möte med kyrkoledningen
8 Kansliledningsmöte och operativt samråd
8 Ideologiskt samtal med Equmenia
10 Medverkar på Equmenias ledarskapsdag i Örebro
12 Möte med medarbetare i Region Väst
14 Frikyrkosamråd
14 Medverkan på ungdomsledarkurs
15 Hearing om kyrkosyn
15 Middag med besök från Pakistan
16-18 Möte med kyrkostyrelsen
20 Missionärsråd
21 Möte med ledningsgruppen
22 Möte med kyrkoledningen
24 Medverkar på Equmenias ledarutbildning
April
3 Regionträff i Helsingborg
4 Regionträff i Skövde
5 Kansliledningsmöte och operativ samverkan
5 Möte med Evangelical Covenant Church
9 Möte med kyrkoledningen
10-12 Retreat med regionala kyrkoledare
16 Regionträff i Luleå
17 Regionträff i Vännäs
18 Medverkar på Equmenia kyrkodagarna
18 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
18 Möte med kyrkoledningen och kyrkostyrelsens ordförande
19 Regionträff i Nässjö
22 Predikar i Immanuelskyrkan Stockholm
23 Möte med kyrkoledningen
23 Regionsträff i Karlstad
24 Styrelsemöte med Sveriges kristna råd
24 Möte med regionala kyrkoledare
25 Möte med ledningsgruppen
26 Regionsträff i Göteborg
Maj
3 Besök Södertjäle Baptistförsamling
8 Möte med kyrkoledningen
9 Möte med kyrkostyrelsen
10-12 Kyrkokonferens i Gävle
16-17 Årsmöte med Sveriges kristna råd och Friskyrkosamrådet
23 Möte med kyrkoledningen
24 Kansliledningsmöte och operativt samråd
27 Predikar i Värnamo och Lilla Edet
28-29 Samtalsdag med Katolska kyrkan
30 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
31 – 5 juni CEC konferens i Serbien
Juni
7 Möte med kyrkoledningen
9-10 Diakonias årsmöte
11 Möte med Församling och medarbetarrådet och missionärsrådet
16 Möte med kyrkostyrelsen