Publicerat 

Kalender – Lasse Svensson

Januari
7-10 Vinterkonferens Göteborg
15 Möte med de regionala kyrkoledarna
16 Möte med ledningsgruppen, Manifestation för konvertiter kl. 18.00
17 Möte med Migrationsverket tillsammans med Sveriges kristna råd
20 Predika i Mellerud
18 Presidiemöte Sveriges kristna råd
21 Martin Luther King-priset, prisutdelning i Norrmalmskyrkan, Stockholm
25 Möte med kyrkoledningen
27 Predika i Bergshamra
28 Möte om Unga vuxna, möte med Diakonia
29 Planering inför nordiskt-baltiskt möte EBF och IFFEC
30 Möte om institutionssjälavården med Frikyrkosamråd och Svenska kyrkan

Februari
3 Predika Södertälje Missionskyrka
4 Workshop om chefsorganisation
5 Nordiskt-Baltiskt möte med baptistledare i Stockholm
6 Nordiskt-Baltiskt möte med kyrkoledare i IFFEC i Stockholm
7 Styrelsemöte Sveriges kristna råd
11 Ideologiskt samtal med Equmenias ledning
12 Inspelning av Helgsmål för SVT, Norrmalmskyrkan
14 Missionärsråd
16-21 Styrelseresa med Diakonia till Burkina Faso och Kenya
22-26 Special Session av generalkonferensen för United Methodist Church, St Louis USA

Mars
3 Biskopsvigning i Uppsala domkyrka
5 Möten på Överås
6 Heldagsmöte med Diakonias ledning
6 mars – 20 april Klimatfasta
8-10 Medverkan i ekumenisk helg i Kalix
12 Möte med regionala kyrkoledare
13 Möte med ledningsgruppen
17 Predikan Kopperskyrkan
18-22 Ordinationssamtal
19 Möte kyrkoledningen
20 Samtal med Bioskop Mounib Younan
22-23 Kyrkostyrelsesammanträde Göteborg
26 Möte kansliledningsgruppen, Missionärsråd
29 Planeringsmöte inför World Methodist Conference i Göteborg 2021
30 Predikan Habo

April
1 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
7 Predikan Valsätrakyrkan, Uppsala
8 Möte med presidiet för Sveriges kristna råd
9 Möte med regionala kyrkoledare
9-11 Ordinationssamtal
10 Möte med ledningsgruppen
11 Ideologiskt samtal med Equmenias ledning
25 Nationella rådet för andlig vård vid institutioner
25 Mötesplats inför kyrkokonferensen, Linköping
26 Teologiska högskolan 25-års-jubileum
28 Predikan Västerortskyrkan, Vällingby

Maj
6 Sammanträde kyrkostyrelsens arbetsutskott
7 Webbsändning mötesplats inför kyrkokonferensen
8 Mötesplats inför kyrkokonferensen, Borås
9 Mötesplats inför kyrkokonferensen, Göteborg
14 Teologiska rådet
15-16 Årsmöte med Sveriges kristna råd och Frikyrkosamrådet
17-20 Möte med Church of Scotland
28 Planeringsmöte inför World Methodist Conference i Göteborg 2021

Juni
4 Samtalsdag med katolska kyrkan
4 Möte med kyrkostyrelsens arbetsutskott
15 Sammanträde med kyrkostyrelsen
22 Invigning av kyrka i Vallersvik

Juli
26 Medverkan i scoutlägret Prisma