Hela dagen

Konfa 2022

Välkommen till olika konfirmationsläsning under året 2022! Här följer information från några av de olika konfirmationsgrupper som finns i Equmeniakyrkan Stockholm. Snäckan: Konfirmationsläger Snäckan 2022 Express Yourself Immanuel: Express Yourself […]

Digital träff – Diakonins uppdrag i Equmeniakyrkan

Digital mötesplats

Vi, medarbetare från Nationella Enheten, Diakoni och Samhälle, och den Nya enheten för ordinerade medarbetarenheten vill gärna träffa er! Som ni vet pågår en omorganisation i Equmeniakyrkan och vi vill […]

Medarbetarsamling om politik och samhällsengagemang. 12/1 Kl. 19-21

Inför Valåret 2022 fokuserar Equmeniakyrkan, bland annat på politikerutfrågningar kring klimat, integration och religion. Här inbjuds vi till ett samtal om hur vi som kyrkaoch kristna kan engagera oss i dagens samhälle, vad är vår roll?  Vilka är de största samhällsproblemen idag och vad är kyrkans bidrag?  Medarbetare […]

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!