Laddar Evenemang

  Alla evenemang

Fortbildningsdag barnkörledare, Lycksele

26 Jan
Equmeniakyrkan
Nord, Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst, Syd
Nationellt
Musik
Utbildning
Kreativa uttryck
Region Nord
Sångarförbundet

Under 2018 startade ett fortbildningsprojekt för barnkörledare, initierat av Equmeniakyrkans Sångarförbund och Equmenia i samarbete med Bilda. Kursdagarna äger rum på tre olika ställen i landet.

Den första dagen genomfördes i Stockholm i januari, och den andra i Göteborg i september. Intresset för dessa dagar har varit stort och fått många positiva utlåtanden. Nu fortsätter turnén norrut och tredje tillfället blir i Lycksele 26 januari 2019.

Folder
Anmälan

Vi har anlitat Gunnel Fagius som föreläsare, initiativtagare till projektet Barn och sång. Hon kommer att föreläsa om barns sång och sångutveckling och om den första flerstämmigheten.

Repertoar, metodik, rytmik och rörelse och hur man använder detta tillsammans med sjungande barn, kommer också inrymmas i kursdagen. Marie Rindborg och Karin Kihlström leder denna workshop med inriktning på barnkörer från sex år och uppåt.

Denna fortbildningsdag sponsras av Sångarförbundet för körledare verksamma inom Equmeniakyrkan. Körledare enbart anslutna till Bilda kan också få sin avgift subventionerad. För övriga deltagare är avgiften 700 kr inkl. lunch och fika

Gunnel Fagius – musiklärare, kyrkomusiker, musikforskare, läromedelsförfattare och initiativtagare till projektet Barn och sång. Med två böcker: Barn i kör – idéer och metoder för barnkörledare (1990) och Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit (2007) har hon samlat kunskap om barns sjungande, inte bara praktiskt-metodiskt utan även med kunskaper från andra kunskapsområden av betydelse för barns sångliga utveckling.

Karin Kihlström – koordinator för kreativa uttryck inom Equmenia.

Marie Rindborg – musikproducent på Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Både Karin och Marie har gedigen erfarenhet som körledare, barnrytmikledare samt församlingsmusiker.

Mer information

Vid frågor kontakta sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

 

Till Sångarförbundets hemsida