Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
Återkommande evenemang: Återkommande evenemang: Inspirationsdag om lokalt ekumeniskt arbete
12 mar 08:30 - 16:00

Inspirationsdag om lokalt ekumeniskt arbete

Välkommen till inspirationsdag 12 och 13 mars med inspirerande input och möjligheter till erfarenhetsutbyte och samtal om lokalt ekumeniskt arbete. Som kristna församlingar har vi ett gemensamt uppdrag. Tillsammans behöver vi vittna om Jesus Kristus, fördjupas i vårt lärjungaskap och resa tecken på Guds rike i världen. Det innebär också att vi behöver mötas lokalt och hitta former för samverkan och ömsesidigt stöd.

Våren 2024 bjuder Luleå stift i Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan region Nord och Sveriges kristna råd in till en inspirationsdag för lokala ekumeniska grupper i Västerbotten och Norrbotten. Till dagen inbjuds lokala kristna råd, men också mer informella lokala ekumeniska grupper av olika slag. Dagen hålls på två platser med samma program:

12 mars 2024 i Lycksele, S:t Mikaelsgården, Storgatan 51
Sista anmälningsdag 27 februari

13 mars 2024 i Luleå, Stiftskansliet, Stationsgatan 40
P.g.a. för få anmälda är dagen i Luleå tyvärr inställd.

Dagen ger inspirerande input och möjligheter till erfarenhetsutbyte och samtal om lokalt ekumeniskt arbete. Den innehåller också information om vad som är aktuellt just nu ekumeniskt, både i Sverige och internationellt. Dit hör planeringen för det ekumeniska året 2025, som kommer att uppmärksammas och firas på många platser, både internationellt, nationellt och lokalt.

Våra talare är Sofia Camnerin, generalsekreterare, och Jan Eckerdal, teologisk sekreterare, båda från Sveriges kristna råd.

Program
09.30 Drop-in kaffe/te och smörgås.
10.00 Välkommen, presentation, morgonbön.
10.30 Ekumenik behövs! Inledning Sofia Camnerin och Jan Eckerdal.
12.00 En lokal ekumenisk grupp delar med sig.
12.30 Lunch
13.30 Erfarenhetsutbytet fortsätter.
14.30 Fika
15.00 Ekumenikåret 2025 inklusive skapelsetid.
16.00 Dagen avslutas.

Deltagande är kostnadsfritt, lunch och fika ingår.

Anmäl dig på svenskakyrkan.se >