Hur kommunicerar vi som församling?

Tingvallakyrkan Östra torggatan 18, Karlstad

Hur skall man som församling och förening kommunicera idag för att nå ut och skapa engagemang? Vilka kanaler skall man använda och vilka fungerar bättre än andra? Hur formar man ett […]

FÖRSAMLINGSRÅD – ordförande- och förtroenderådsträff

Zoom

Torsdagen den 25 januari kl 20-21:30 PLATS: DIGITALT MÖTE Equmeniakyrkan Region Mitt har en ordning där förtroenderåd kompletterats av Församlingsråd och Medarbetarråd och Regionråd. Nu inbjuds till en gemensam samling […]

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!