Fredagsfika

Ungefär en fredag i månaden bjuder vi in till digitalt fredagsfika för dig som arbetar i församling i Region Mitt. Pastor, diakon, ungdomsledare, musiker eller annat spelar ingen roll. Ta […]

Mötesplats för medarbetare

Digital mötesplats

Alla anställda medarbetare i regionen bjuds in till en stund av gemenskap. Det blir tid för samtal, gemenskap och bön. Denna samling hålls en gång per månad under höstterminen 2021. […]