Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
Återkommande evenemang: Återkommande evenemang: Ladda: Kväll
6 december, 2023 19:00 - 20:00

Ladda: Kväll

Välkommen till Ladda – en inspirationsdag – i kvällsformat!

Varje kväll innehåller en föreläsning inom ett specifikt område. Delta som ledargrupp eller själv hemma vid datorn. Ingen föranmälan krävs. Här på hemsidan finns en öppen Zoom-länk. Använd den för att delta. Det är samma länk alla fyra tillfällen.

Tid: 19.00-20.00 alla kvällar

Till Zoom-sändningen

25 oktober – ”Third Space”Magnus Sternegård - equmenia

Hur gör man – rent konkret – för att bygga relationer över generationsgränserna? När och hur ska det ske?
Magnus presenterar resultatet från sitt forskningsprojekt, som han benämner ”Third space”.

Magnus Sternegård, biträdande generalsekreterare på Equmenia, projektledare CIMK (Centrum för Integration, Mångfald & Kyrkligt Ledarskap)


7 november –

Alla generationers kyrka

Ida-Maria Brengesjö

I den stora enkätundersökning som gjorts i Equmeniakyrkan syns det tydligt att en av de största utmaningarna idag är att vi är åldrande församlingar. Vi har svårt att nå de unga och att få till generationsväxlingarna.
Men hur gör vi då? Går det ens att vara en kyrka för alla generationer?

Ida-Maria Brengesjö, evangelist och församlingsutvecklare, Equmeniakyrkan Region Öst


22 november – Måste man evangelisera?

Om människors trötthet, press och prestationskrav när det gäller evangelisation.
Vi behöver finna hopp, glädje och stärka varandra på vår trosvandring.

Julia Strömner, Pastor med barn- och ungdomsinriktning, Sannerudskyrkan


6 december – Kyrka för alla!

10% av alla vi möter har NPF* diagnos och 1% har IF**. Dessa diagnoser kräver en varierad grad av anpassning för att alla ska kunna ta del av en samling.
Hur kan vi vara just en kyrka för alla?

*NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning
**Intellektuell Funktionsnedsättning

Rickard Lundgren, arbetar nationellt i Equmeniakyrkan samt i Sveriges Kristna Handikappförbund