Laddar Evenemang

  Alla evenemang

Lekmannautbildning – På Goda Grunder

10 Nov 09:30-16:30
Equmeniakyrkan
Svealand

Välkommen till Region Svealands Lekmannautbildning!

Syftet med kursen är att fördjupa tro och kunskap. Ämnen som tas upp är ex. lärjungaskap, kallelse, sekularisering, församling-samhälle, bibelsyn, predikan mm.  Kursen är öppen för alla oavsett förkunskaper och är tänkt att vara en särskild resurs för de som är engagerade i församlingsarbete.

Vi möts två lördagar per termin under en tvåårsperiod med start hösten 2018.

Den första träffen blir 27 oktober  9.30-16.30
Den dagen riktar sig till en större målgrupp och kallas ”Förnya/fördjupa dag”. Den hålls i Ansgarskyrkan Västerås & Skårekyrkan Karlstad, med Owe Wikström och 6 andra föreläsare. Tema: Hur möter vi Gud? Om Gudstro och längtan efter friska källflöden idag. Du väljer själv vart du vill åka. Innehållet är detsamma på båda platserna.
(Läs mer och anmäl dej på vår hemsida under ”Förnya/Fördjupa”.)

Den andra träffen blir 10 november 9.30-16.30 på Karlskoga Folkhögskola.
Den dagen träffas bara deltagare i lekmannakursen. Då medverkar Rune W Dahlén, en uppskattad bibellärare som arbetat på Teologiska Högskolans pastorsutbildning.
Dagen ger tillfälle för samtal där vi får att ställa frågor, dela tankar och erfarenheter. En intressant dag helt enkelt.

Kostnaden för Förnya/Fördjupadagarna är 150 kr inkl. mat & fika.
Kostnaden för dagen på Karlskoga Folkhögskola blir ca 300 kr inkl. mat & fika.

Arr: Equmeniakyrkan Region Svealand och Karlskoga Folkhögskola.

Ambitionen för anmälan till lekmannautbildningen bör vara att delta alla åtta dagar under två år. Mer information om de övriga dagarna kommer senare.
För frågor kontakta oss på Region Svealand:  Alf Rikner, Helen Friberg, Stefan Klingberg, Anna Gustafsson, Anja Wändal.

Här anmäler du dej till Lekmannautbildning – På Goda Grunder

Kontakt:

Region Svealand

Plats:

Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms Väg 23
Karlskoga,Sverige