Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
2 maj 10:00 - 16:00

Medarbetardag – Pensionär

Livslång ordination – inte bara avlönad tjänst

Du som är ordinerad och som har gått i pension är inbjuden till en samling i Betlehemskyrkan i Gävle för pastorer och diakoner.

Ordinationen i Equmeniakyrkan är livslång. Det betyder att man även utan avlönad församlingstjänst både före och efter pension fortsatt är pastor respektive diakon. Detta för med sig både ansvar och möjligheter för såväl den ordinerade som samfundet. Det betyder också att man fortsatt ingår i en gemenskap – och till denna gemenskap vill vi särskilt inbjuda er, för en temadag den 2 maj i Betlehemskyrkan Gävle.

Kostnad

Equmeniakyrkan Region Mitt står för fika och mat. Tips: Fråga din församling om hjälp med resan.