Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
5 november, 2020 18:30 - 20:30

INSTÄLLT: Mötesplats om internationell mission: Nässjö

Två människor som står tillsammans

Inställt på grund av skärpta restriktioner kring covid-19.

Kyrkans, den lokala församlingens och varje kristens uppdrag är att förkunna de glada nyheterna om Jesus Kristus till alla folk. Uppdraget gäller till jordens yttersta gräns och till tidens slut. (Se bl a Matt. 28: 18-20 och Apg 1:8). Det handlar alltså inte enbart om mission i den egna närmiljön, utan uppdraget gäller hela världen.

Equmeniakyrkan har därför valt att under hösten aktualisera vår gemensamma internationella mission, med ett antal digitala samlingar. Utöver detta så inbjuder Region Öst till fyra samlingar på olika platser i Småland och Östergötland för att stimulera det viktiga samtalet i våra församlingar.

Ledamöter i regionens missionsråd, regional kyrkoledare och missionärer kommer att medverka på följande platser:

4 nov. Baptistkyrkan, Linköping

5 nov. Missionskyrkan, Nässjö

10 nov. Missionskyrkan, Oskarshamn

12 nov. Missionskyrkan, Värnamo

Tid: 18.30-20.30. Kaffe och te serveras från 18.00.

 

För att planera serveringen behöver vi anmälan. Uppge vilken plats som avses och hur många ni kommer från respektive församling. Anmälan görs till:

Bertil Svensson, Internationell rådgivare
bertil.svensson@equmeniakyrkan.se
Tel: 076-505 31 90.

 

På Equmeniakyrkans hemsida finns enkäten om vår internationella mission som ska besvaras senast den 15 december:

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/10/remissfragor-om-internationell-mission-ht-20.pdf

 

Enkäten och det viktiga samtalet om vår internationella mission har tagits fram efter att en genomlysning av vår mission gjorts under det gångna året. Här är en sammanfattning av den: https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/10/Sammanfattning-av-genomlysningens-rapport.pdf