Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Nätverksträff för retreater och andlig vägledning

1 Feb
Equmeniakyrkan
Mitt
Nationellt
Medarbetare
Region Mitt

Under de senaste decennierna har vi kunnat se ett allt större intresse för retreater och andlig vägledning. För många blir tystnaden och stillheten kombinerat med god vägledning en värdefull väg till fördjupning. Vare sig man varit en del av kyrkan länge eller nyss börjat närma sig den kristna tron har detta visat sig vara ett viktigt bidrag och något som fler och fler kommit att upptäcka. Vi tror också att det kan vara en väg att i kyrkans egen tradition hitta redskap för att möta den stressrelaterade ohälsan, en av vårt samhälles stora utmaningar.

Inom vårt samfund eller i näraliggande sammanhang tas just nu många goda initiativ och vi ser att det skulle vara av stort värde att mötas för att dela erfarenheter.

Syftet med dagen är att både bli en mötesplats där vi får samlas och på så sätt få en överblick över vilka vi är och vad vi gör. Vilka olika vägledningstraditioner finns representerade och vilka erfarenheter kan vi dela med varandra? Varför behövs dessa aktörer, vad saknas? Finns behov av ett nätverk inom Equmeniakyrkan för att stärka retreatrörelsen och den andliga vägledningen? Vill vi arbeta fram en gemensam programförklaring? Vill vi kommunicera gemensamt?

Ansvariga för dagen
Maria Fässberg Norrhall, Rastplats Överås
Sofia Camnerin, Biträdande kyrkoledare
Charlotte Thaarup, Regional kyrkoledare
Lena Bergström, Regional kyrkoledare

Inbjudna
Församlingar, föreningar, kommuniteter, retreatgårdar och motsvarande som arbetar med retreater och andlig vägledning i eller nära Equmeniakyrkan.

Tid
1 februari 2018, klockan 10–16

Plats
Ekumeniska centret, Alvik

Kostnad
Vi står för kostnaderna för dagen, inklusive lunch, men du ordnar och bekostar själv resa och eventuellt boende.

Frågor
Maria Fässberg Norrhall, 076-517 24 03
maria.fassberg.norrhall@equmeniakyrkan.se

Vill du göra en sen anmälan så kontakta Maria direkt.

Plats:

Equmeniska Centret
Alvik,