Laddar Evenemang
Återkommande evenemang: Återkommande evenemang: Regionråd med fokus på strategiska framtidsfrågor
7 maj 18:00 - 21:00

Regionråd med fokus på strategiska framtidsfrågor

Kyrkostyrelse (KS) och kyrkoledning arbetar med ett samlat grepp kring några strategiska framtidsfrågor. Dessa frågor är Kyrkokonferensens utformning, den regionala organiseringen, stadgar för Equmeniakyrkan och församlingar, samt Kyrkoledarfrågan som är en separat process som helt leds av Kyrkostyrelsen. Dessa frågor påverkar varandra och behövs hållas samman i en helhet.

Regionråden är välkomna den 23/11-23, 8/2-24, 7/5-24 kl. 18-21. Alla regionråd startar gemensamt digitalt för att vi ska ha samma frågeställningar att arbeta med när vi sedan samtalar vidare i respektive regionråd. Inför varje möte kommer det skickas ut material och frågeställningar i förväg för att skapa förutsättningar för kreativa och informerade samtal.

De strategiska framtidsfrågor som vi kommer arbeta med kommande möten med regionråden är:

  • Kyrkokonferensens utformning.
  • Den regionala organisationen.
  • Stadgarna för Equmeniakyrkan och församlingarna.