Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
7 apr - 12 apr

Retreat med vägledning för medarbetare

Liksom den stora eken bärs upp av ett starkt rotsystem under jord, behöver vi ett fördolt liv i Gud för att leva hållbart som församlingsmedarbetare. Sedan 33 år tillbaka har ekumeniska ABC-retreater med särskilt fokus för församlingsanställda erbjudits.

Här finner du erbjudande om plats på den första delen, A-retreaten. Den retreaten har daglig undervisning gällande det inre livet och hur vi berörs av att vara medarbetare i församling. Vad gör det med min identitet och min gudsrelation att Gud också är min arbetsgivare i församlingen? Vi ställer oss inför Jesu kallelse att följa honom som hans lärjungar och sätter sökarljuset på en del av våra hinder: negativa gudsbilder, obearbetade fromhetsmönster, bristande kontakt med vår vilja, oklara motiv och mål för efterföljelsen, torftigt böneliv osv.

Retreaten delas i stor del i tystnad, förutom de tideböner och vägledningar som ingår.

Retreaten hålls på Gullbrannagården utanför Halmstad med närhet till hav och natur. Du får bo i eget rum med delad toalett och dusch i korridor. Alla måltider ingår och retreaten inleds med kvällsmat på söndagskvällen och avslutas strax efter frukost på fredagsmorgonen.
Kostnaden är 6 300kr per person.

Ledare för retreaten är Magnus Malm, författare och retreatledare och Ulla Käll, retreatledare och andlig vägledare samt Cicci Hagevi, pastor i Equmeniakyrkan.

Frågor och anmälan till cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se senast 5 mars 2024.