Laddar Evenemang
9 maj - 12 maj

Roder-retreat

Roder

Välkommen på en utmanande och utvecklande Kristi himmelsfärdshelg!

En helg med en annorlunda retreatupplevelse som tar sin utgångspunkt från kursen Roders förhållningssätt och teman. Samtidigt blir det en djuplodande introduktion av detta kurskoncept. Det är inte en helt tyst retreat utan en blandning av tystnad och livsnära samtal.

Vad är då Roder?

Enkelt uttryckt en mötesplats där människor under sju kvällar får bearbeta centrala livsfrågor som försoning, längtan och rädsla både allmänmänskligt och relaterat till kristen tro. Varje kurskväll har en tydlig struktur med avslappning, kort föredrag, enskild eftertanke med reflektionshäfte följt av delande i samtalsgrupper. Konceptet präglas av ett öppet förhållningssätt och upplevs som relevant även av människor som normalt inte är kyrkobesökare.

Efter att ha testats i flera år i Bertils hemförsamling, Kyrkan vid Brommaplan, tog Equmeniakyrkan 2020 initiativ till att sprida Roder till fler församlingar i ett pilotprojekt. Det har sedan utvärderats med mycket positivt resultat och beslut har därför fattats om en fortsatt spridning. Idag har ett 60-tal EK-församlingar genomfört Roderkurser och erfarenheterna är uppmuntrande. Det som lyfts fram är bland annat att helt nya människor kommit till kyrkan för att samtala om livets djupdimensioner.

Retreathelgen

Nu prövar vi en ny gestaltning av kursen i form av retreathelg. Ledare är Bertil Forsberg, som är Roders upphovsman och Per Westblom som är ansvarig för Roder inom Equmeniakyrkan.

Kostnad och anmälan

Vi håller till på Strömsborgs vilohem som ligger mycket vackert i Roslagens famn, 2 mil nordöst om Norrtälje. Preliminärt pris för helgen, inklusive mat och logi är 2500 kr. Anmäl dig senast 12 april.

Anmäl dig här >

Välkommen med dina frågor till oss:

Per Westblom, per.westblom@equmeniakyrkan.se
Bertil Forsberg, bertilforsberg.bromma@gmail.com