Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
10 augusti, 2020 - 17 augusti, 2020

Inställt: Ska’Ut Grön del Mörttjärn

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset, även kallat Covid-19, har Equmeniakyrkan och Equmenia beslutat att ställa in evenemanget.


 

Ska’ut är Equmeniascouts grundläggande ledarutbildning. Här får du lära dig grunderna inom scouting, tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och ditt förhållande till Gud, planera och genomföra hajker, öva på att vara ledare samt lära känna dig själv bättre.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas och bli scoutledare. Den är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. För att gå kursen ska du ha slutat grundskolan (åk. 9), någon övre åldersgräns finns inte.

Ska´ut är uppdelad i tre delkurser

Delarna har sin egen särprägel men bygger på varandra:
Grön del, genomförs utomhus under sommarhalvåret på Mörttjärn, mellan Skellefteå och Norsjö och tar upp ämnen som ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö och projektarbete.

Gul del, går av stapeln under vintern och är både inom- och utomhus.
Ämnena för den här delen är människosyn, barns utveckling, programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.

Blå del, är den avslutande kursdelen som genomförs under våren och här tillämpas kunskaperna från Grön och Gul del samt ger praktisk erfarenhet av att vara ledare.

Datum och kursavgift

Grön del: 10-16 augusti 2020
Kursavgift*: 1900 kr, inkl. 600 kr anmälningsavgift**
Anmälan senast 28 februari 2020 får 400 kr rabatt och anmälan senast 30 april 2020 får 200 kr rabatt för Grön del.

Gul del: Sportlovet, 6-9 mars 2021
Kursavgift*: 1400 kr, inkl. 600 kr anmälningsavgift**

Blå del: 12-16 juni 2021
Kursavgift*: 1400 kr, inkl. 600 kr anmälningsavgift**

Kolla med din kårchef ifall din förening/församling kan stötta betalning av avgiften.

*Kursavgiften inkluderar anmälningsavgift, mat, logi, material och resa (inom regionen).

**Anmälningsavgiften återbetalas mot läkarintyg eller avanmälan senast två månader innan Grön del respektive en månad innan Gul och Blå del.

Plats

Grön del: Mörttjärn, mellan Skellefteå och Norsjö.
Gul del: inom- och utomhus, Grundet, Södra Sunderbyn.
Blå del: plats ej bestämd.

Anmälan och betalning

Anmäl dig här! Sista anmälningsdag är 15 maj 2020. Anmäld dig i god tid för att ta del av rabatterna. Avgiften för respektive kursdel faktureras efter kursdelens slut.

Vill du va med som handledare?

Hör av dig till regionsamordnare Joel Jonsson.

Folder

Folder Ska’Ut 2020-2021