Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Styrelseutbildning för församlingsstyrelser under 2017

16 Sep
Equmeniakyrkan
Stockholm
Lekmannautbildning
Region Stockholm

Vi ses vid 3 kurstillfällen, 11/3, 16/9, 18/11, för inspiration och föreläsningar men också mycket praktisk träning och tid i den egna styrelsen.

”Hur leder man en ”Equmeniaförsamling” ”Hur hanterar man konflikter” Hur är man en bra arbetsgivare” ”hur är vi en kyrka för hela livet”

Anmälan är stängd.

Program

Lördagen 11 mars

9.00-9.30 Kaffe/the

9.30-9.45 Morgonbön, vision, presentation /Jenny Dobers

9.45-10.15 Arbetsgivarrollen /Staffan Forslund & Christina Grafström

10.20-11.00 Konsensusmetoder – varför ska vi använda det? /Jenny Dobers

11.00-11.15 Vem leder församlingen /Jan Blomgren

11.15-12.00 Att hålla en andakt /Jan Blomgren

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Arbetsgivarens ansvar /Staffan Forslund & Christina Grafström

14.30-15.00 Kaffe/the

15.00-15.30 Krisberedskap & policydokument inom Equmeniakyrkan /Christina Grafström

15.30-16.15 Församlingsutveckling & vad regionen erbjuder /Anders Jonåker

16.15-17.00 Avslutande andakt + avstämning i styrelser /Jan Blomgren

Lördagen den 16 september
Preliminärt program

9.00-9.30 Kaffe/the

9.30-9.45 Morgonbön och presentation /Jenny Dobers, Studieförbundet Bilda

9.45-10.15 Enkätredovisning /Staffan Forslund
10.20-10.35 Är styrelsen en andlig smågrupp idag? /Jan Blomgren
10.35-11.20 Analysera församling och omvärld
11.20-12.00 Identifiera andliga tillväxtmöjligheter i församlingen

12.00-12.30 Kriser och konflikter i församlingen /Lars-Åke W Persson

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 forts. Kriser och konflikter i församlingen /Lars-Åke W Persson

14.30-15.00 Kaffe/the

15.00-16.00 Krisberedskap /Inga Johansson, Örjan Wallin

16.00-16.30 Diskussion utifrån enkäten /Staffan Forslund

16.30-17.00 Avslutande andakt + avstämning i styrelser /Jenny Dobers

Lördagen den 18 november
Preliminärt program

9.00-9.30 Kaffe/The

9.30-9.45 Morgonbön och presentation /Jenny Dobers

9.45-10.45 Workshops om styrelsens roller och ansvarsområden
– Vad är då en ordförande? Jan Blomgren
– Vad är då en sekreterare?
– Vad är då en kassör? Staffan Forslund
– Vad är då en styrelseledamot? Anders Jonåker

10.45 -11.45 Andlig strategi /Jan Blomgren

11.45-12.00 Effektiva arbetssätt i styrelsearbetet /Jan Blomgren

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 forts. Effektiva arbetssätt

13.45-14.30 Workshop församlingsutveckling /Anders Jonåker

14.30-15.00 Kaffe/the

15.00-15.45 Equmeniakyrkan i vår tid /Olle Alkholm

15.45-16.30 Att dela sin tro /Sara Mellergård

16.30-17.00 Sammanfattning & sändning /Sara Mellergård

Medverkande

Olle Alkholm Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Jan Blomgren Konsult i bl.a. ledarskap, ordförande i lokal församling

Jenny Dobers Regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Staffan Forslund F.d personalchef, styrelseledamot i lokal församling

Christina Grafström Personalchef, Equmeniakyrkan

Anders Jonåker Regional församlingsutvecklare, Equmeniakyrkan

Sara Mellergård Regional evangelist, Equmeniakyrkan

Larsåke W Persson Författare, föreläsare, pastor, själavårdare

Kontakt:

Region Stockholm