Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Utbildning i asyl- och migrationsfrågor

19 - 20 Apr
Equmeniakyrkan
Svealand
Migration & mångfald

Kurserna i #Värme-projektet, som leds av Sveriges kristna råd, riktar sig i första hand till anställda och volontärer i kyrkorna och andra delar av den ideella sektorn, som arbetar med asyl- sökande. Det handlar om tvådagarskurser, där den ena dagen har fokus på asylprocessen och gällande lagar och regler. Den andra dagen fokuserar på psykosocialt stöd och bemötandefrågor. EU-fonden AMIF står för tre fjärdedelar av projektets kostnader.

2018 hålls kursen
Lund 8-9 febr
Stockholm 8-9 mars
Eskilstuna 19-20 april
Skellefteå 17-18 maj
Halmstad 6-7 sept
Örebro 12-13 okt
Luleå 8-9 nov

Se mer information om #Värme här