Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

22 Mar 09:00-17:00
Equmeniakyrkan
Mitt
Migration & mångfald

Datum:          onsdagen den 22 mars 2017, kl. 9:00–16:30

Plats:             Stiftsgården Rättvik, Kyrkvägen 2 – Rättvik

Kostnad:        400 kr (kursavgift, lunch och fika)

Anmälan:       https://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/galleri (senast 14 mars)

Skriv konvertiter i sökrutan så kommer du till rätt kurs!

Kom ihåg att meddela specialkost, allergier etc. vid anmälan!

Utbildningen riktar sig till präster/pastorer, diakoner, pedagoger och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Hittills har sju utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Rättvik.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

En kort beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. En representant från Migrationsverket kommer att finnas på plats.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds

migrations- och integrationsarbetsgrupp. Utbildningsdagen görs i samverkan med Västerås stift, Svenska kyrkan.

För frågor om kursinnehåll vänligen kontakta Inga Johansson, Equmeniakyrkan och SKR:s arbetsgrupp, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 08-580 031 81. Frågor om det praktiska besvaras av Nils Åberg, Stiftsadjunkt, Asyl- och flyktingfrågor, Västerås stift, Tel: 021-17 85 53, Nils.Aberg@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna!

Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp och

Nils Åberg, stiftsadjunkt asyl- och flyktingfrågor

 

UTBILDNINGSDAG – KONVERTITER I ASYLPROCESSEN

Prel tidsschema och program.
Program

9.00                     Ankomst och fika

9.30                     Morgonbön

9.45                     Presentation av medverkande och deltagare

10.00                  Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi       ordnar denna utbildningsdag, Karin Wiborn, Generalsekreterare SKR

10.15                  Några teologiska utgångspunkter kring mötet med personer som vill konvertera till       kristen tro. Karin Wiborn

10.45                  Bensträckare
11.00                  Den svenska asylprocessen – en översikt , Nina Lind, Svenska kykran

11.30                  Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall. Bo Johansson, Rådgivningsbyrån.

12.00                  Lunch
13.00                  Undervisning i kristen tro. Hur gör vi? Per-Olof Byrskog, SKR:s migrationsgrupp.

13.30                  Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av                         asylprocessen. Michael Williams, SKR:s migrationsgrupp.

15.00                  Paus med fika

15.30                  Panelsamtal med medverkande

16.30                  Avslutning

 

”Jag har helt andra, mycket bättre möjligheter, nu att möta konvertiter i asylprocessen än tidigare. Har fått kunskap, material och nya namn/kontakter”

Deltagare i utbildningen den 29 maj 2015 i Stockholm

 

Plats:

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2
Rättvik,795 32
X