Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
6 maj, 2021 10:00 - 16:00
|Återkommande Evenemang (Se alla)

Ett evenemang 27 maj, 2021 kl 13:00

Våld i nära relationer – fördjupningsdag

synd – ansvar – teologi

Välkommen till en digital teologisk fördjupningsdag om våld, synd och ansvar.

Vad är våld och våld i nära relationer, och hur hänger det ihop med synd? Hur har dessa ämnen förklarats genom tiderna, och vad får olika synsätt för konsekvenser? Vad kan vi lära av Bibelns berättelser om våld, och vem bär ansvaret i våldets fotspår?

Genom att lyfta dessa frågor med historiska och strukturella perspektiv hoppas vi identifiera hur uttalade och outtalade teologiska synsätt kan forma kyrkliga sammanhang på olika sätt.

Dagen vänder sig till dig som är intresserad av dessa frågor och du behöver inte vara utbildad i teologi för att delta.

Föreläsningar och föreläsare

Vad menar vi med våld och vad är våld i nära relationer kan det finnas i församlingen?

Sofia Rosén, handläggare/ sakkunnig våld i nära relationer, Equmenaikyrkan

Vad är synd och hur ska synd förlåtas/bekännas/försonas?

Sofia Camnerin, pastor, teologie doktor i systematisk teologi

Kan en död kropp tala? Teologisk reflektion kring några bibelberättelser om kvinnor och våld

Anne Sörmans, präst i Svenska Kyrkan, doktorand

När Guds vilja blev synd. Historiska perspektiv på våld i nära relationer

Hanna Stenström TD, högskolelektor EHS, präst i Svenska kyrkan

Syndens konsekvenser

Esther Kazen, pastor i Immanuelskyrkan i Stockholm
Erik Gyll, päst i Svenska kyrkan och handläggare för genus och hbtq vid Kyrkokansliet i Uppsala

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 maj.