Kallelse till kyrkokonferens 2017 i Vårgårda

Publicerat 

Härmed kallas församlingarna i Equmeniakyrkan till kyrkokonferens. Konferensen äger rum i Tångahallen i Vårgårda under Kristi Himmelfärdshelgen,
24 – 28 maj 2017.

Läs mer om kyrkokonferensen här