Kallelse till kyrkokonferens 2018 i Gävle

Publicerat 

På uppdrag av kyrkostyrelsen kallas här församlingarna i Equmeniakyrkan till kyrkokonferens. Konferensen äger rum i Gavlehov i Gävle under Kristi Himmelfärdshelgen, 10 – 12 maj 2018.

 

Anmälan öppnar i början på mars. Mer information kommer att i början på januari finnas tillgänglig på vår hemsida.