Kartläggning av konvertitärenden i asylprocessen

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 december, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen och erbjuder nu flera samfund att vara med. Equmeniakyrkan har tackat ja till att delta och vädjar nu till församlingar runt om i Sverige att hjälpa till.

Därför har vi, på Pingst initiativ, startat en kartläggning där kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativa och positiva beslut kopplat till konversion från Migrationsverket. Kartläggningen är helt beroende av församlingarnas hjälp i detta arbete.

– Många, inte bara inom kyrkan, känner stor sorg över den alltmer hårdförda flyktingpolitiken som på senare år än mer begränsat möjlighet att få asyl och uppehållstillstånd i vårt land. Vi tror på ett mer öppet Sverige där vi gör plats åt medmänniskor som i nöd söker skydd. I vår kyrka är vi många som engagerar oss, välkomnar och gör allt vi kan för att inkludera människor som kommit till Sverige genom flykt. Vi har öppnat både våra hjärtan, kyrkor och hem för människor vars enda hopp är vi – Sverige, säger Lasse Svensson, kyrkoledare.

Kyrkorna kommer att samla in kopior av alla Migrationsverkets beslut, positiva och negativa, från medlemmar som under de senaste tre åren tagit emot den kristna tron. Undersökningen avgränsas oss genom att det endast gäller afghanska medborgare, vare sig man flytt från Afghanistan, Iran eller andra länder i närområdet.

Sekretessen är mycket viktig och följs strikt efter den Integritetspolicy som Pingst har. Det innebär bland annat att alla dokument förvaras i ett låst rum och hanteras av max tre personer. Dessa utsedda personer kommer sedan kartlägga handlingarna och plocka ut de parametrar som anses vara värdefulla för kartläggningen. Equmeniakyrkan tror att denna kartläggning kommer vara en viktig input till en större process för att våra syskon ska bli trodda i sin kristna tro.

– De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl i sin asylansökan. Idag ifrågasätts många konvertiter. Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift för oss företrädare i kyrkan. Vi måste alltid förhålla oss till rådande praxis i asylprocessen och vi undervisar under lång tid på det språk konvertiten förstår. Det gör att vi lär känna dessa människor på djupet, som inte sällan bär på fruktansvärda historier. Pastorer och präster skriver intyg om att de fått undervisning, döpts och nu lever sitt liv i tro på Jesus Kristus. Vi gläds med dem som får stanna i Sverige men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de personer som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara den asylsökandes hjärta, även våra hjärtan, säger Lasse Svensson kyrkoledare.

Vår projektledare kommer att vara Marcus Lind, föreståndare i Missionskyrkan i Linköping som kommer att ha en lokal arbetsgrupp till sin hjälp.

Frågor och material skickas in på: utredning@equmeniakyrkan.se senast 31 jan.

– Ladda ner underlag och mer information om kartläggningen här.