Publicerat 

Inför Klimatfastan

 

Under fastetiden inför påsken går Equmeniakyrkan in i Klimatfastan. Den inleds på Askonsdagen, 6 mars, och pågår fram till påskafton 20 april.

Församlingar inbjuds att delta i Klimatfastan och vi gläds åt att flera församlingar planerar för detta. Några exempel: Fiskebäck har flera temagudstjänster under fastetiden. Söderhamn bjuder in till temagudstjänst och ekumenisk frukost. I Vällingby, Vallentuna och Örebro ordnas samtalskvällar och i Skärblacka och Skärholmen inbjuds till temagudstjänster.

Till församlingar och enskildas hjälp för att delta i Klimatfastan kommer det att finnas en del material på hemsidan och via sociala medier.

 1. Ett material med tre korta kapitel/texter varje vecka.
  Dessa innehåller: ett bibelord, en kort reflektion, klimatfakta och ett råd/en utmaning. Olika teman tas upp som kan leda och inspirera oss under fastetiden. Många av råden hämtas ur Naturskyddsföreningens bok ”Guide till ett hållbart liv”
 2. Fasta – en karantän. Att avstå för att komma nära och fördjupas.
  Det är rubriken på den artikel om fasta som Arne Fritzson skrivit inför klimatfastan. Här får vi följa med på en spännande resa genom bibelns talmystik och om vikten av att avskilja en tid för reflektion och eftertanke. Arne frågar: Har Gud en särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att söka Guds vilja?
  Arne menar att klimatfrågan lämpar sig på ett särskilt sätt för en fasta. Vi behöver lägga om vår livsstil radikalt. Vi behöver ta djärva, kloka och ansvarsfulla initiativ för att ta ansvar för vår planets och för mänsklighetens framtid. Läs artikeln här.
 3. Ekoteologi, böcker och informationsmaterial.
  Har bibeln något att säga om Guds skapelse, vår plats och roll i skapelsen, vårt ansvar, om omvändelse, hopp och förtröstan inför klimatkrisen?
  Var finns tillförlitlig information om klimatfrågan?
  Vi har ställt samman material för inspiration och fördjupning, som du snart hittar här.
 4. Material för gudstjänst och andakt kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och på Gudstjänstswebben.

Hur ni som församling deltar i Klimatfastan och hur du som lärjunge tar vara på den här möjligheten kommer naturligtvis att variera. Här är några tips.

 • Låt klimatfastan få prägla en eller flera gudstjänster under perioden. Med sånger, texter, predikan och böner.
 • Låt bön för klimatfrågan vara ett återkommande tema i er gemensamma bön såväl som enskilt.
 • Inbjud till en eller flera samtalskvällar för att fördjupa förståelsen av fastan och lyfta fram klimatfrågan.
 • Ordna en klimatfastefrukost. Gärna ekumeniskt och i samverkan med t.ex. Naturskyddsföreningen.
 • Fundera över de tre områden som Equmeniakyrkan nationellt lyfter fram i klimatfastan: resor, mat och konsumtion/återbruk.

Går det att tänka extra på samåkning eller kollektivtrafik (på de orter där det är möjligt) för resor till kyrkan (och även i övrigt). Kan ni servera vegetariskt vid samlingar i kyrkan och avstå från kött hemma under en eller flera dagar i veckan? Kan ni ordna klädbytardagar eller på annat sätt uppmärksamma behovet av att sänka det klimatavtryck som vår konsumtion orsakar?

Att under några veckor lyfta fram klimatfrågan och att avstå från några saker som annars skulle öka halten koldioxid och höja temperaturen på jorden kommer inte att lösa klimatkrisen. Men det är en viktig symbolhandling och en möjlighet för oss att träna och stanna upp i våra liv inför de allvarliga och avgörande beslut som vi måste fatta. Beslut som behövs om vi vill vara Guds medarbetare och om våra barn och barnbarn skall få den framtid som vi vill att de ska få.

Har du frågor, synpunkter eller förslag kring klimatfastan kontakta Lennart Renöfält, handläggare klimat/hållbarhet.  lennart.renofalt@equmeniakyrkan.se