Publicerat 

Kongo Kinshasa

 
 
Kongo Kinshasa
Samtidigt som landet har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och rika naturresurser skuggas vardagen för många kongoleser av den rådande snedfördelningen av statens intäkter.

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land, som trots sina naturresurser har enorma ekonomiska och sociala svårigheter. 71% av invånarna lever under fattigdomsstrecket. En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och utbildning. Korruptionen är utbredd. Landets östra delar och dess befolkning lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld. Om Kongo Kinshasa skulle kunna förändras till ett land med fred och god ordning funnes också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.  

Läs Agneta Lillqvist Bennstam blogg för aktuell information. Läs mer om våra projekt i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). 

Ge en gåva

Oscar Masakale och Andersson Nsimba är Equmeniakyrkans lokalanställda i Kinshasa. 

David och Jesica Eriksson är missionärer för Equmeniakyrkan sedan 2018 och bor i Bandundu. De arbetar i första hand i relation till systerkyrkan CEBU. 

 

Oscar Masakale och Anderson Nsimba
David och Jesica Eriksson med barnen Nathanael, Cessia och Benaja

Kinshasakontorets besöksadress

Avenue Colonel Mpia Nr 8-10, Nzo Binati
Ma Campagne, Commune de  Ngaliema
Kinshasa
République Démocratique du Congo

Kontaktuppgifter: 

Nsimba Mbelolo Andersson, tel. +243 970 500 570, +243 816 865 215
E-post: 
Skype: nsi-mbe-land


Oscar Moke Masakale, tel. +243 999 909 689, +243 897 277 213
E-post: 
Skype: Oscar.masakale

David Eriksson
E-post: 

 

 

 

 

 

 

Namn: Kongo Kinshasa
Statsskick: Republik
Huvudstad: Kinshasa
Självständighet: 30 juni 1960 (från Belgien)
Yta: 22 344 858 km2
Befolkning: 73 599 190 (2012)
Valuta: franc congolais (1 USD=920 franc)
Officiella språk: franska
Andra språk: lingala, swahili, kikongo, tshiluba m fl
Folkgrupper: Enligt uppgift ca 250 olika etniska grupper, de största är mongo, luba och kongo.
BNI per capita: 400 USD
Human Development Index (UNDP): Republiken Kongo rankad 176/188
Religion: katoliker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, övriga 10%.

Läs gärna Agneta Lillqvist Bennstams blogg: https://albloggbok.blogspot.com/

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. Equmeniakyrkan ger stöd för att täcka kostnader för dessa utbildningar.
Särskilt stöd ges till studenter som under sista året skriver sin slutuppsats. Eftersom kyrkan växer och det är många pastorer som nu går i pension finns ett stort behov av utbildade pastorer i båda samfunden.CEBU och CEC har också egna pastors- och diakonutbildningar, ”Institut Biblique de Bendela” (IBB) i norra Bandundu och ”Séminaire Théologique et Evangélique de Luozi” (STEL) i Nedre Kongo, och även de får stöd av Equmeniakyrkan.  Våra samarbetskyrkor är måna om dessa utbildningar då de pastorer som gått där oftast inte har något emot att arbeta på mindre orter på landsbygden, medan de som läst i Kinshasa gärna stannar i storstaden.Utbildningen på IBB och likaså utbildningen på STEL är treårig och ett tio- respektive trettiotal elever går på skolan. Både CEBU och CEC har kvinnliga pastorer men de är betydligt färre än männen, och våra samarbetskyrkor arbetar för att antalet ska öka.

Mer om IBB Mer om STEL

Demokratiska Republiken Kongo – eller Kongo Kinshasa som landet också kallas – är ett till ytan stort land i centrala Afrika. Landet har stora svårigheter med infrastrukturen, som är undermålig.

Det gör det svårt att transportera gods, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till produktion och handel. Landet är mycket bördigt men fattigdomen är stor och de fattiga har svårt att ta sig ur sin situation. Korruptionen är ett gissel som motverkar utvecklingen mot en stat där mänskliga rättigheter respekteras och där medborgarna kan leva ett drägligt liv. Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt behövs kyrkornas insatser i ännu högre grad när staten inte tar sitt ansvar.

Läs mer

Equmeniakyrkan vill tillsammans med systerkyrkorna i de båda Kongostaterna arbeta för att förbättra hälsa- och sjukvården i de båda länderna. Situationen är allvarlig men med en fungerande sjukvård skulle många som idag dör kunna botas. Länderna avsätter inte tillräckligt med resurser till sjukvården. Därför behövs vårt stöd och vår hjälp.

Kongo Kinshasa är drygt fem gånger större till ytan än Sverige och har cirka 70 miljoner invånare. Trots stora naturrikedomar är befolkningen mycket fattig. För sjukvården avsätter staten 18 USD/år jämfört med 4315 USD/år i Sverige. Det finns en välutvecklad sjukvårdsstruktur som med en bättre finansiering skulle kunna vara effektiv.  Ett samarbete mellan kyrkorna och den statliga sjukvården kommer kunna leda till ett bättre utnyttjande av resurserna och därmed en bättre hälsa för befolkningen.

Läs mer Få besök Sjukhus/Vårdcentraler Så arbetar vi

Projekt

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Förenade Baptistkyrkornas 100-årsjubileum

BUDGET: 200.000
№: 44631
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Evangelisation
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

BUDGET: 200.000
№: 44540
Utvecklingsarbete
Utbildning
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

BUDGET: 200.000
№: 44654
Utvecklingsarbete
Utbildning
Lantbruk
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Idrottsskola

BUDGET: 200.000
№: 44610
Socialt arbete
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Skolavgifter och matpaket

BUDGET: 300.000
№: 44560
Socialt arbete
Humanitärt
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Utbildning

BUDGET: 45.000
№: 44620
Utbildning
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Hälso- och sjukvård

BUDGET: 1.500.000
№: 44570
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Pastors- och evangelistutbildning

BUDGET: 75.000
№: 44580
Teologisk utbildning
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Afrika

Nu har vi sett missionen i Thailand med egna ögon

2018-11-20
Thailand – bad och sol eller sova på golv i bergsbyar och fira gudstjänst barfota? Läs berättelsen från några av dem som deltog i besöksresan till Thailand i oktober-november i år.Läs mer

Åter som lärare och seniorvolontär i Kongo

2018-09-12
För 35 år sedan reste Gunnel till Kongo-Kinshasa för att vara lärare för missionärsbarn. Efter många år i landet, så är hon nu tillbaka igen som lärare för missionärsbarn.Läs mer

Missionsstationen Indo firar 100 år

2018-09-10
Det var jubel, bön och glädje när Missionsstationen Indo i Kongo Brazzaville i augusti 2018 firade 100 år. Flera missionärsbarn var på plats och missionär Mariana Levälahti representerade Equmeniakyrkan.Läs mer

Vi sänder ut nya missionärer

2018-08-30
På kyrkokonferensen var de framme för förbön. Våra nya missionärer som kommer att finnas i tre olika länder från hösten! Ta med dem i dina förböner!Läs mer