Publicerat 

Kongo Kinshasa

 
 
Kongo Kinshasa
Samtidigt som landet har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och rika naturresurser skuggas vardagen för många kongoleser av den rådande snedfördelningen av statens intäkter.

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land, som trots sina naturresurser har enorma ekonomiska och sociala svårigheter. 71% av invånarna lever under fattigdomsstrecket. En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och utbildning. Korruptionen är utbredd. Landets östra delar och dess befolkning lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld.

Infrastrukturen är undermålig i stora delar av landet. Det gör det svårt att transportera varor, vilket påverkar möjligheterna till produktion och handel. Floder och vattendrag är vanliga färdvägar och även många transporter sker den vägen. Vägen mellan Matadi där landets stora hamn ligger, och Kinshasa, är dock asfalterad och i relativt gott skick. 

Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt gör kyrkorna stora insatser på de områden där staten inte tar sitt ansvar, t.ex. utbildning och hälsovård. De är också en kraft för förändring. Om Kongo Kinshasa skulle kunna förändras till ett land med fred och god ordning funnes också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.  

Läs Agneta Lillqvist Bennstam blogg för aktuell information. Läs mer om de projekt vi stöder i Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). 

Ge en gåva

Equmeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa går tillbaka till början av 1880-talet, när de första svenska missionärerna åkte till dåvarande Kongofristaten, som sedan kallades Belgiska Kongo, Zaire och numera Demokratiska Republiken Kongo. Fram till 1960-talet var arbetet i Kongo formellt en del av den svenska missionen men när landet blev självständigt från Belgien lämnade Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan över arbetet till nybildade kongolesiska samfund. 

Equmeniakyrkan samarbetar med Evangeliska Samfundet i Kongo (Communauté Évangelique du Congo – CEC) och Förenade Baptistkyrkorna (Communauté des Églises Baptistes Unies – CEBU). Grunden i samarbetet är relationen. Förutom att besök äger rum regelbundet i båda riktningarna har Equmeniakyrkan för närvarande en missionärsfamilj i Kongo. De bor i Bandundu, Mai-Ndombeprovinsen och arbetar i första hand i relation till CEBU. Equmeniakyrkan har även ett samordningskontor i Kinshasa, där två kongolesiska medarbetare arbetar. 

Samarbetet tar sig också uttryck i stöd till verksamheter och projekt inom en rad olika områden: hälsovård, grundutbildning, teologisk utbildning, utvecklingsprojekt, socialt arbete med barn och unga. Inom CEC finns en särskild organisation, BCPAD, som arbetar specifikt med utvecklingsinsatser i Kongo Central där CEC finns. BCPAD och Equmeniakyrkan ger f.n. också ett stöd till CEBU för att starta en liknande organisation, BADECOM, med uppgift att stärka utvecklingsarbetet i Mai-Ndombe där CEBU är verksamt.
Läs gärna vidare nedan om de projekt och verksamheter som Equmeniakyrkan stöder i Kongo Kinshasa.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Demokratiska Republiken Kongo.

Förenade Baptistkyrkorna – Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) är ett samfund med ca 39 000 medlemmar i 85 församlingar. Huvudkontoret ligger i staden Semendua och församlingar finns Mai-Ndombeprovinsen och i Kinshasa.
CEBU räknar sitt grundande till år 1919 då Oskar Andersson och Arvid Svärd startade Svenska Baptistmissionens första missionsstation i Bendela. I samband med att Kongo blev självständigt på 1960-talet övergick Svenska Baptistmissionen till att bli ett självständigt samfund i Kongo.

Idag bedriver CEBU verksamhet inom följande områden: evangelisation, utbildning, hälsovård, utveckling, ungdom och kvinna & familj. På Bibelinstitutet i Bendela utbildas de evangelister och pastorer som tjänar i samfundet.

CEBU:s missionsföreståndare heter Lezoka Mwinda. Han valdes på CEBU:s generalkonferens 2018. 

Evangeliska Kyrkan i Kongo – Communauté Évangelique du Congo (CEC) finns i Kongo Central och i Kinshasa. En text om CEC kommer inom kort.

Kongo Central, Kinshasa och Mai-Ndombe ligger alla i västra Kongo

Oscar Masakale och Andersson Nsimba är Equmeniakyrkans lokalanställda i Kinshasa.
David och Jesica Eriksson är missionärer för Equmeniakyrkan sedan 2018 och bor i Bandundu. De arbetar i första hand i relation till systerkyrkan CEBU.

Oscar Masakale och Anderson Nsimba
David och Jesica Eriksson med barnen Nathanael, Cessia och Benaja

Kinshasakontorets besöksadress:

Avenue Colonel Mpia Nr 8-10, Nzo Binati
Ma Campagne, Commune de  Ngaliema
Kinshasa
République Démocratique du Congo

Kontaktuppgifter:

Nsimba Mbelolo Andersson, tel. +243 970 500 570, +243 816 865 215

Skype: nsi-mbe-land

Oscar Moke Masakale, tel. +243 999 909 689, +243 897 277 213

Skype: Oscar.masakale

David Eriksson

Namn: Kongo Kinshasa
Statsskick: Republik
Huvudstad: Kinshasa
Självständighet: 30 juni 1960 (från Belgien)
Yta: 22 344 858 km2
Befolkning: 73 599 190 (2012)
Valuta: franc congolais (1 USD=920 franc)
Officiella språk: franska
Andra språk: lingala, swahili, kikongo, tshiluba m fl
Folkgrupper: Enligt uppgift ca 250 olika etniska grupper, de största är mongo, luba och kongo.
BNI per capita: 400 USD
Human Development Index (UNDP): Republiken Kongo rankad 176/188
Religion: katoliker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, övriga 10%.

Läs gärna Agneta Lillqvist Bennstams blogg: https://albloggbok.blogspot.com/

Projekt

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Förenade Baptistkyrkornas 100-årsjubileum

BUDGET: 200.000
№: 44631
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Evangelisation
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

BUDGET: 400.000
№: 44540
Utvecklingsarbete
Utbildning
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

BUDGET: 200.000
№: 44654
Utvecklingsarbete
Utbildning
Lantbruk
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Idrottsskola

BUDGET: 500.000
№: 44610
Socialt arbete
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Skolavgifter och matpaket

BUDGET: 300.000
№: 44560
Socialt arbete
Humanitärt
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Utbildning

BUDGET: 45.000
№: 44620
Utbildning
Barn och ungdom
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Hälso- och sjukvård

BUDGET: 1.500.000
№: 44570
Hälsa/sjukvård
Humanitärt
Afrika
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Pastors- och evangelistutbildning

BUDGET: 300.000
№: 44580
Teologisk utbildning
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Afrika

Poddpremiär om internationell mission

2019-12-06
EN PODD OM INTERNATIONELL MISSION Internationell mission är en del av vårt temaår ”Till jordens yttersta gräns” och just nu pågår även insamlingsperioden för församlingarnas gemensamma internationella missionsarbete. Idag släpper vi fyra poddavsnitt där vi samtalar om vårt missionsarbete utifrån olika perspektiv. Fler avsnitt kommer att släppas allt eftersom. Vad är mission? Vem jobbar medLäs mer

Om samarbete

2019-11-08
Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingarLäs mer

Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna

2019-11-04
Alvik den 1 november 2019 Till Equmeniakyrkans församlingar Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna. Sedan 1996 har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, haft en depå i Olsfors för sändandet av materiel, främst till sjukvårdsinrättningar i de båda Kongorepublikerna. Som vi informerat om tidigare sker nu en förändring, enligt följande: Den sista containern lastades i Olsfors förLäs mer

Bli följeslagare i Palestina och Israel

2019-09-26
Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara en av dem vi söker för att sända ut som ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för ett tremånadersuppdrag med utresa under 2020. För mer information och ansökningshandlingar,Läs mer