Publicerat 

Konsensusmetoder

Till kyrkokonferens 2018

Foto: Börje Tingbratt
Klicka på bilden. Ladda ned pdfen.

Kyrkokonferensen 2016 beslutade att anta Manual för beslutsfattande. I den beskrivs hur en fråga presenteras, samtalas om och fattas beslut om när konsensusmetoder används.

Manualen användes med gott resultat vid kyrkokonferensen 2017 och kommer också att användas 2018, för att sedan utvärderas. Metoderna fungerar utmärkt att använda vid t.ex. församlingsmöten, styrelsemöten eller regionala samlingar. Här finns inspiration och material för dig som vill lära dig mer om konsensusmetoder vid sammanträden och beslutsfattande.

Ladda ned manualen

Vi ses i Gävle 2018!

Om konsensusmetoder

Här är en presentation om hur vi kan använda konsensusmetoder då vi tar beslut tillsammans på kyrkokonferensen.

Se presentationen som en Prezi »

Har du frågor? Vill du veta mer? Mejla gärna Victoria Gejrot, ansvarig handläggare på kansliet: victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se

Hur skriver vi motioner?

Andreas Möller berättar hur vi skriver motioner enligt konsensusmodellen.

Indikatorkort

Lyssna på Helen Åkermans presentation om hur indikatorkorten används.

20160927_113211_indikatorkort_200

Ladda ned kopieringsunderlag för indikatorkorten här.

Manual för beslutsfattande presenterades på kyrkokonferensen 2016

Manual för beslutsfattande och de konsensusmetoder den beskriver presenterades utförligt på Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 av Andreas Möller från kyrkostyrelsen och Helen Åkerman, då ansvarig handläggare. Titta gärna på klippet.

 

Artikel i Sändaren

I oktober 2016 publicerades en artikel i Sändaren om konsensusmetoder. Läs den här.

Kyrkornas världsråd använder konsensusmetoder

Konsensusmetoder används av bland andra Kyrkornas världsråd. De tycker att beslutet i Equmeniakyrkan är spännande och både följer och stöttar oss i arbetet framåt. Direkt efter kyrkokonferensens beslut ombads därför vår handläggare Helen Åkerman att skriva ett blogginlägg som publicerades på deras hemsida. Det är på engelska och går att hitta här.

wcclogo_colour_engVid Kyrkornas världsråds centralkommittés möte i Trondheim i juni 2016 presenterades metoden för ombuden vid inledningen av mötet. Se gärna Tara Tautaris presentation här. Den börjar vid 2:44. Tara Tautari var consensus facilitator vid kommitténs möte. Det motsvaras av rollen metodstödjare, som nämns i Manual för beslutsfattande.

 

Till kyrkokonferens 2018