Krisgrupp

Equmeniakyrkan och Equmenia har en gemensam krisgrupp som sammankallas i händelse av en större kris eller katastrof.

Skriver du till krisgruppen@equmeniakyrkan.se når ditt e-postmeddelande alla i gruppen.

Krisberedskapsgrupp

Joakim Hagerius, bitr. kyrkoledare, e-post
Ersättare: Lasse Svensson, kyrkoledare, e-post

Kommunikation

George Olvik (sammankallande)
08-580 031 35 eller 076-505 31 35
george.olvik@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Elin Alavik
08-580 031 10 eller 076-505 31 32
elin.alavik@equmeniakyrkan.se

Internationella enheten

Gerard Willemsen
08-580 031 85 eller 076-505 31 85
gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Ulrika Morazán
08-580 031 45 eller 076-505 31 45
ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Nationella enheten

Karin Wiborn, bitr. kyrkoledare
karin.wiborn@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Inga Johansson
08-580 031 81 eller 076-505 31 81
inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Personal

Madeleine Hansson
08-580 031 75 eller 076-504 31 75
madeleine.hansson@equmeniakyrkan.se

Equmenia

Marcus Lind
Generalsekreterare, 08-580 032 31 eller 076-505 32 31
marcus.lind@equmenia.se

Ersättare: Kristin Flodström
Biträdande generalsekreterare, 08-5800 32 23 eller 076-5011700
kristin.flodstrom@equmenia.se

Kommunikation Equmenia

Rebecca Miana Crosson
076-505 32 11
rebecca.miana.crosson@equmenia.se

Ersättare: Linnea Hjelm
076-505 32 14
linnea.hjelm@equmenia.se