Krisgrupp

Equmeniakyrkan har en krisgrupp som sammankallas i händelse av en större kris eller katastrof.

Skriver du till krisgruppen@equmeniakyrkan.se når ditt e-postmeddelande alla i gruppen.

Krisberedskapsgrupp Equmeniakyrkan

Lasse Svensson, kyrkoledare, e-post
Ersättare: Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare, e-post
Ersättare: Olle Alkholm, bitr. kyrkoledare, e-post

Personal

Christina Grafström
08-580 031 75 eller 076-505 31 75
christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se

Kommunikation

George Olvik
08-580 031 35 eller 076-505 31 35
george.olvik@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Rebecka Hellqvist
08-580 031 76 eller 076-505 31 76
rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se

Internationella enheten

Gerard Willemsen
08-580 031 85 eller 076-505 31 85, gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Ersättare: Ulrika Morazán
08-580 031 45 eller 076-505 31 45
ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Samordnare

Inga Johansson
08-580 031 81 eller 076-505 31 81
inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Equmenia

Carin Dernulf
Generalsekreterare, 08-580 032 31 eller 076-505 32 31
carin.dernulf@equmenia.se

Kommunikation

Rebecca Miana Crosson
08-580 032 11 eller 076-505 32 11
rebecca.miana.crosson@equmenia.se

Ersättare: Linnea Hjelm
08-580 032 14 eller 076-505 32 14
linnea.hjelm@equmenia.se

Samuel Hummerdal
Idrottskoordinator, 076-505 32 23
samuel.hummerdal@equmenia.se