Medarbetare

Här hittar du alla nationellt anställda medarbetare i Equmeniakyrkan.

Du kan filtrera listan på respektive avdelning genom att använda filterknappen (Standardval ”Alla”). Du kan också söka på en persons namn via sökfunktionen.

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

070-618 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

070-697 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Andrea Hermansson

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

andrea.hermansson@equmeniakyrkan.se

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Ann Hellgren

Ann Hellgren

HR-specialist mot församlingar

08-580 032 49

ann.hellgren@equmeniakyrkan.se

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Redaktör Brukssånger

0763-54 28 21

anna@brukssanger.se

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Svealand

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Anne Sundberg

Anne Sundberg

Missionär i Kongo Brazzaville

anne.sundberg@equmeniakyrkan.se

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Berit Palmquist

Berit Palmquist

Handläggare musikstipendiefonden

070-344 45 68

musikstipendium@equmeniakyrkan.se

Birgitta Sjöblom Matta

Birgitta Sjöblom Matta

Ekonomihandläggare, löner

08-580 031 13

birgitta.sjoblom.matta@equmeniakyrkan.se

Brigithe Törneke

Brigithe Törneke

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

brigithe.torneke@equmeniakyrkan.se

Britta Hermansson
Carin Dernulf

Carin Dernulf

Equmenias generalsekreterare

08-58 00 32 31

carin.dernulf@equmenia.se

Carl Sundberg

Carl Sundberg

Missionär i Kongo Brazzaville

carl.sundberg@equmeniakyrkan.se

Cecilia Bergliden

Cecilia Bergliden

Redovisningsekonom Equmenia

08–580 031 18

cecilia.bergliden@equmeniakyrkan.se

Cecilie BS Larsen

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Chris McGee

Chris McGee

Handläggare för unga vuxna och lärljungaskap

08-580 032 30

chris.mcgee@equmeniakyrkan.se

Christer Gustafsson

Christer Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Öst

0702-54 65 85

christer.gustafsson@equmenia.se

Christer Daelander
Cicci Hagevi

Cicci Hagevi

Handläggare vägledningsåret

0709-72 40 90

cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

David Arve - medarbetare

David Arwe

Regional samordnare Asyl och migration, Region Mitt

070-5677932

david.arwe@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Regional kyrkoledare, Region Väst

08-58003123

076-5011712

elin.alm@equmeniakyrkan.se

Elisabeth Lindgren

Elisabeth Lindgren

Samordnare för bildning, fortbildning, folkhögskolor

08-580 031 51

elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

Els-Marie Carlbäcker

Els-Marie Carlbäcker

Biträdande chef, nationella enheten. Samordnare fred, MR samt hållbarhet

08-580 031 50

els-marie.carlbacker@equmeniakyrkan.se

Erika Planeskog

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia Mitt

0764-56 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Greta Gabriel

Greta Gabriel

Grafisk formgivare & kommunikatör

Föräldraledig

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Hanna Enbom

Hanna Enbom

Regionsamordnare Equmenia Stockholm

50% Tjänstledig

0730-74 86 08

hanna.enbom@equmenia.se

Mer om Hanna Enbom

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Helena Wiberg

Helena Wiberg

Koordinator Ungdomsledarutbildningen

0702-92 87 67

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

Henric Götefelt

Henric Götefelt

Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmenia.se

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se

people default photo
Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers, regional kyrkoledare Region Stockholm

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

070-931 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Jens Marklund

Jens Marklund

Regionsamordnare Equmenia Mitt

jens.marklund@equmenia.se

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Joakim Stenmo

Joakim Stenmo

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Syd

0707-33 55 49

joakim.stenmo@equmenia.se

Joakim Eriksson - webbansvarig
Joakim Hagerius

Joakim Hagerius

Biträdande kyrkoledare

joakim.hagerius@equmeniakyrkan.se

Joel Jonsson

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

0703-91 31 25

joel.powell@equmenia.se

Johan Lindgren
Johan Einarsson

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

Jonas Eveborn

Jonas Eveborn

Kaplan Teologiska högskolan Stockholm

jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se

Karin Wiborn

Karin Wiborn

Biträdande kyrkoledare

Börjar sin tjänst 2021-01-01

Karin Åkesson

Karin Åkesson

Missionsinspiratör

0704-31 25 76

karin.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

070-317 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Lars Andersson

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Lasse Svensson är Equmeniakyrkans Kyrkoledare och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

Mer om Lasse Svensson

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist Region Stockholm, verksamhetsledare för Brobygge

070-306 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

Lena Furusjö

Lena Furusjö

Redovisningsekonom Equmenia

08-580 032 13

lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Lena Ericsson

Lena Ericsson

Register och statistik, regionerna

08-580 033 11

lena.ericsson@equmeniakyrkan.se

people default photo

Lina Bronson

Grafisk formgivare

lina.bronson@equmeniakyrkan.se

Linnéa Lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering pastorer, kontaktperson THS

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Liselotte J Andersson

Liselotte J Andersson

Evangelist, andlig vägledning och retreat

08-580 031 41

liselotte.andersson@equmeniakyrkan.se

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se

Lotta Suu

Lotta Suu

Föreningsutvecklare Equmenia Öst

076-5011859

lotta.suu@equmenia.se

Mamy Raharimanantsoa

Mamy Raharimanantsoa

missionär i Kongo Brazzaville

mamy.raharimanantsoa@equmeniakyrkan.se

Marcus Olson
Margaret Pastoriza

Margaret Pastoriza

HR-handläggare, löner

08-580 031 14

margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se

Margareta Lundmark

Margareta Lundmark

Administratör Region Nord

0703-31 00 34

margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se

Maria Lorentzon

Maria Lorentzon

Administratör Region Väst

031-351 18 10

maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell handläggare

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se

Maria Halmfors
Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

Marie Rindborg

Marie Rindborg

Producent Sångarförbundet

08-580 031 06

marie.rindborg@equmeniakyrkan.se

Marie Lindholm

Marie Lindholm

Handläggare medarbetarrekrytering diakoner, vägledningsåret

08-580 031 83

marie.lindholm@equmeniakyrkan.se

people default photo

Mathias Dawidsson

Koordinator idrottsprojekt Kongo-Kinshasa

Matilda Holmström

Matilda Alling

Föreningsutvecklare och Regionsamordnare Equmenia Stockholm

0736-22 48 13

matilda.holmstrom@equmenia.se

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

Föreningsutvecklare och vik. församlingsutvecklare Equmenia Väst

0707-10 61 72

mikael.nilsson@equmenia.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se

Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare
P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Petter Hermansson

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

petter.hermansson@equmeniakyrkan.se

Pär Alfredsson, chef för nationella enheten

Pär Alfredsson

Chef för nationella enheten

0702-77 40 77

par.alfredsson@equmeniakyrkan.se

Rebecka Hellqvist

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, administration pastorsrekrytering och ledningsstöd

08-580 031 76

rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Församlingsgrundare Region Svealand

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se

Sara Lindblad, ekonomichef

Sara Lindblad

Ekonomichef och Tf Personalchef

sara.lindblad@equmeniakyrkan.se

Sara Löfstedt

Sara Löfstedt

Regional församlingsutvecklare Region Mitt

0706-58 06 05

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se

Skander Kurtin

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

0769-47 54 10

skander.kurtin@equmenia.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare migrationsfrågor, koordinator Svenska med sång

070-486 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se

Stefan Emilsson
Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

070-603 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Susanne Carlysle

Susanne Carlysle

Redovisningsekonom Equmeniakyrkan

08-580 031 11

susanne.carlysle@equmeniakyrkan.se

Ulrika Morazán

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Victoria Gejrot

Victoria Gejrot

Samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation

08-580 031 60

victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se