Medarbetare

Här hittar du alla nationellt anställda medarbetare i Equmeniakyrkan.

Du kan filtrera listan på respektive avdelning genom att använda filterknappen (Standardval ”Alla”). Du kan också söka på en persons namn via sökfunktionen.

Adam Jerner

Församlingsassistent Växtpool, Region Mitt

0738- 34 46 34

adam.jerner@equmeniakyrkan.se

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

0706-97 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Andrea Hermansson

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

andrea.hermansson@equmeniakyrkan.se

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och Equmenia Väst

0702-17 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Anna Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Svealand Temagrupp Unga Vuxna

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Redaktör Brukssånger, Temagrupp barn och familj

0763-54 28 21

anna.eriksson@equmeniakyrkan.se

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria Toftgård

Musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund

0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Berit Palmquist

Berit Palmquist

Handläggare musikstipendiefonden

0703-44 45 68

musikstipendium@equmeniakyrkan.se

Birgitta Sjöblom Matta

Birgitta Sjöblom Matta

Ekonomihandläggare, löner

08-580 031 13

birgitta.sjoblom.matta@equmeniakyrkan.se

Britta Hermansson
Carlo Bonomi

Cecilia Bergliden

Ekonomiansvarig för Equmenia, Equmenia Mitt och Equmenia Nord.

08-580 031 18

cecilia.bergliden@equmeniakyrkan.se

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Christer Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Öst

0702-54 65 85

christer.gustafsson@equmenia.se

Christian Lennartsson

Evangelist Växtpool Jämtland, Region Mitt

0705-71 31 44

christian.lennartsson@equmeniakyrkan.se

cicci-hagevi

Cicci Hagevi

Handläggare vägledningsåret

0709-72 40 90

cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

Clara Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

clara.kiese@equmeniakyrkan.se

Daniel Åkerblad

Daniel Åkerblad

Församlingsutvecklare Region Öst

0765-01 18 59

daniel.akerblad@equmeniakyrkan.se

David Nobelius

David Nobelius

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

david.nobelius@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Regional kyrkoledare, Region Väst

08-580 031 23

0765-01 17 12

elin.alm@equmeniakyrkan.se

Elin Weman

vik. samordnare Afrika

elin.weman@equmeniakyrkan.se

Elisabeth Lindgren

Elisabeth Lindgren

Handläggare lärande och undervisning

08-580 031 51

elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

Erika Planeskog

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia Mitt

0764-56 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Gunilla Bun

Missionär i Thailand

gunilla.bun@equmeniakyrkan.se

Enhetschef för ordinerade medarbetare och utbildning

Gustaf Björkman

Enhetschef för ordinerade medarbetare och utbildning

08-580 032 90

0765-01 17 02

gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se

Hamid Ghulam Reza Tivpoor

Växtpool Jämtland och Integrationsarbete

hamid.tivpoor@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt

Hanna Ekstedt

Musik och kreativa uttryck

08-580 032 21

hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Tjänstledig Församlingsutvecklare Region Väst

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Helena Wiberg

Helena Wiberg

Koordinator Ungdomsledarutbildningen, administratör Region Öst

0702-92 87 67

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Hervé Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

herve.kiese@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

0709-31 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Joakim Hagerius

Biträdande kyrkoledare

08-580 031 32

joakim.hagerius@equmeniakyrkan.se

Joakim Stenmo

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Syd

0707-33 55 49

joakim.stenmo@equmenia.se

Joel Powell

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

0703-91 31 25

joel.powell@equmenia.se

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Församlingsutvecklare Region Väst Projektledare temagrupp barn/familj Equmeniakyrkan

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

Josefin Gunger

Vik. Regionsamordnare med scoutprofil Equmenia Mitt och Equmenia Stockholm

0735-66 92 58

josefin.gunger@equmenia.se

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Karin Wiborn

Biträdande kyrkoledare, tillförordnad chef för nationella enheten

08-580 031 07

karin.wiborn@equmeniakyrkan.se

Kerstin Rask Lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-01 17 36

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Lars Andersson

Lars Andersson

bitr. ekonomichef, pensioner

08-580 031 21

lars.andersson@equmeniakyrkan.se

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Lasse Svensson är Equmeniakyrkans Kyrkoledare och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

Mer om Lasse Svensson

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Lena Furusjö

Lena Furusjö

Redovisningsekonom för Equmenias regioner

08-580 032 13

lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Lena Ericsson

Lena Ericsson

Register och statistik, regionerna

08-580 033 11

lena.ericsson@equmeniakyrkan.se

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Bitr. chef nationella enheten, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

linnea-lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering, kontaktperson pastors- och diakonkandidater

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se

Madeleine Hansson
Mamy Raharimanantsoa

Mamy Raharimanantsoa

Missionär i Kongo Brazzaville

mamy.raharimanantsoa@equmeniakyrkan.se

Marcus Olson

Margaret Pastoriza

HR-handläggare, löner

08-580 031 14

margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se

Maria Lorentzon

Administratör Region Väst

031-351 18 10

maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

Maria Rönnedal

Maria Rönnedal

Drömprojekt och Funkiskonfa, Region Stockholm

maria.ronnedal@equmenia.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell controller

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se

Marta Eriksson

Marta Eriksson

föräldraledig pastor, Växtpool Region Mitt

marta.eriksson@equmeniakyrkan.se

Matilda Borgemo

Tjänstledig Regionsamordnare Equmenia Öst

matilda.borgemo@equmenia.se

Matilda Alling

Matilda Alling

Föreningsutvecklare och regionsamordnare Equmenia Stockholm

0736-22 48 13

matilda.alling@equmenia.se

mikael-nilsson-personal

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst Handläggare Medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se

Nina Carle
P-O Byrskog

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

0765-05 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Patrick Hällzon

Arkivarie

patrick.hallzon@equmeniakyrkan.se

Pauline Larsson

Pauline Larsson

Regionsamordnare Equmenia Stockholm

0730-74 86 08

pauline.larsson@equmenia.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se

Petter Hermansson

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

petter.hermansson@equmeniakyrkan.se

Rebecka Hellqvist

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, administration pastorsrekrytering och ledningsstöd

08-580 031 76

rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Samordnare missionsvolontärprogrammet

08-580 031 97

ruth.elisabeth@equmeniakyrkan.se

people default photo

Samuel Hummerdal

Kyrkosekreterare

samuel.hummerdal@equmeniakyrkan.se

sandra-wristel

Sandra Wristel

Föreningsutvecklare Region Väst

sandra.wristel@equmenia.se

Sara Lundman

Sara Lundman

Föreningsutvecklare Equmenia Öst

073-740 83 57

sara.lundman@equmenia.se

Skander Kurtin

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

0769-47 54 10

skander.kurtin@equmenia.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se

Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Stefan Emilsson
Tilda Jönsson

Tilda Jönsson

Missionär i Kongo Kinshasa

tilda.jonsson@equmeniakyrkan.se

Tova Stamm

Leverantörsreskontra och ekonomiassistent

08-580 031 26

0765-05 31 36

tova.stamm@equmeniakyrkan.se

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Veasna Bun

Missionär i Thailand

veasna.bun@equmeniakyrkan.se

Victoria Gejrot

Åsa Brandin

diakon och föreståndare, Växtpool Region Nord

0709-16 62 04

asa.brandin@equmeniakyrkan.se