Equmeniakyrkans
Visselblåsarfunktion

Om du misstänker att någon form av felaktigt agerande eller andra oegentligheter och missförhållanden förekommer inom Equmeniakyrkan vill vi att du rapporterar detta via vår visselblåsarkanal.

Vårt system levereras av Whistlelink för att garantera säker och anonym rapportering. Du kan skicka in din rapport via knappen nedan.

Extern rapportering

Oegentligheter kan också anmälas externt till en behörig myndighet som kan ta emot, ge återkoppling om och följa upp visselblåsarärenden och om så är tillämpligt till EU:s institutioner, organ eller myndigheter.

Relevanta policies

Kontaktpersoner