Publicerat 

Kör

_T1A2736_web750

Att sjunga i kör har alltid varit en viktig del av frikyrkans församlingsliv.

I Equmeniakyrkan finns körer av alla sorter och för alla olika åldrar. Många församlingar har musikverksamhet där olika körer eller barnmusik är en viktig del.

Hitta en församling nära dig.

Körsångarna i Equmeniakyrkan är organiserade i Equmeniakyrkans sångarförbund. (tidigare SMS/SBS, Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptisternas Sångarförbund), som arrangerar körhelger, kurser, ger ut nyhetsbrev och gör musikfester vart femte år.

Läs mer om Sångarförbundet