Körledarkurs

Noter. Körledarkurs

Körsången är en av kyrkans viktigaste bärare av kraft, hopp, gemenskap och tillbedjan. Många vill sjunga i kör, men vi behöver fler körledare i Equmeniakyrkan. Därför erbjuder nu Equmeniakyrkans Sångarförbund en gedigen och inspirerande kurs för dig som vill lära dig leda kör. Du kommer att få grundliga verktyg som gör dig till en tryggare, mer kunnig, inspirerande och kreativ körledare.

HT23-VT24 på SVF i Jönköping

Kursen löper under ett år (HT 2023 – VT 2024) med fyra kurshelger (fredag-lördag) på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Kursen innehåller förutom undervisning mycket praktik där deltagarna får jobba med en övningskör bestående av andra kursdeltagare och eventuellt inlånade körsångare, beroende på hur många kursdeltagare vi blir. Den sista helgen blir lite längre och avslutas med fest på lördagskvällen och sedan deltagande i en musikgudstjänst på söndagen där alla deltagare är aktiva både som körsångare och körledare.

Efter avslutad kurs kommer du som deltagare ha grundläggande färdigheter för att kunna ta dig an arbetet som körledare.

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som är ny i din körledarroll eller nyfiken på att leda kör, men ännu inte har verktygen för det. Man du kan också gå kursen om du vill repetera grunderna i körledning och ta ett steg till i din roll som körledare. Ingen körvana eller körledarvana krävs, men du bör ha en viss sång- och/eller spelvana samt kunna följa med hjälpligt i en notbild

Innehåll

 • Grundläggande slagteknik
 • Instuderingsteknik
 • Röstvård, din egen och andras
 • Uppsjungning för kör
 • Körklang och tonbildning
 • Musikalisk tolkning
 • Repertoarkännedom i olika genrer
 • Enkel arrangering för kör
 • Körledarrollen
 • Kören i gudstjänsten
 • Kören som växtplats
 • Målgrupp

Kursens ledare

Kursen leds av två erfarna körledare, Jacob Wessbo och Carin Åkesson. (Se presentation längre ner) Utöver Carin och Jacob kommer andra instruktörer vara med och göra kortare inspel.

Jacob Wessbo

Jacob har organistexamen från Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Utbildningen har – förutom mycket orgelspel – stort fokus på körsång och körledning. Jacob har jobbat 13 år som församlingsmusiker i Equmeniakyrkan, Linköping. Sedan hösten 2021 jobbar han som musiklärare med köransvar på Södra Vätterbygdens folkhögskola, där musiklinjen har körsång som prioriterat ämne. Jacob är också ledamot i styrelsen för Equmeniakyrkans Sångarförbund

Carin Åkesson är utbildad musiklärare och sångpedagog vid Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet. Efter utbildningen var Carin församlingsmusiker i Betlehemskyrkan, Göteborg under 27 år. Sedan 2014 har hon varit frilansande sångpedagog och körpedagog samt undervisat på Kyrkomusikerutbildningen i Göteborg (Högskolan för Scen och Musik) och i kör och dirigering på Bromma Folkhögskola. Carin leder också Sångensemblen Iris i Betlehemskyrkan, Gbg. Liksom Jacob är hon ledamot i Styrelsen för Equmeniakyrkans Sångarförbund.

När och var?

På Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

 • 22-23 september 2023
 • 17-18 november 2023
 • 19–20 januari 2024
 • 16–17 mars 2024

Pris & Stipendier att söka

Deltagaravgift för medlem i Equmeniakyrkans Sångarförbund och/eller en församling inom Equmeniakyrkan: 4500 kr

Deltagaravgift övriga: 6000 kr

Du som är medlem i Equmeniakyrkan kan söka ekonomiskt stöd för deltagaravgift och omkostnader för resa och boende via Equmeniakyrkans Musikstipendium. För mer info besök Equmeniakyrkans hemsida.

Boende

Det finns möjlighet att bo på Söndra Vätterbygdens folkhögskola.
Pris: Enkelrum 750 kr/natt, dubbelrum 900 kr/natt. Du anger i din kursanmälan om du vill ha rum.

Medarrangör Bilda

Anmälan

Avbokningsregler
Vid eventuell avbokning efter 8 september betalas 50% av deltagaravgiften om deltagaren inte kan uppvisa läkarintyg på medicinska skäl.