Körutskicket #3 2020

Här kommer höstens utskick med information om vad som är på gång inom musik och kreativa uttryck på Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans Sångarförbund.

  • Tips och råd i Coronatider kring hur vi kan bedriva en så smittsäker kör- och musikverksamhet som möjligt. Råden kan också tillämpas för församlingssång i gudstjänsten.
  • Musikstipendier att söka – viktig info att skicka vidare till församlingens musikledare. Sista ansökningsdag för Equmeniakyrkans stipendium är 2 oktober, för Sångarförbundets stipendium 9 november.
  • En ny sångbok är på gång med de mest omtyckta sångerna ur Brukssångers 20 åriga utgivning.
  • Presentation av Equmenias nya vikarierande koordinator för kreativa uttryck
  • Bildas Körworkshopturnéer under hösten
    … och mycket mer!