Körutskicket #3 2020

Här kommer höstens utskick med information om vad som är på gång inom musik och kreativa uttryck på Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 september, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

  • Tips och råd i Coronatider kring hur vi kan bedriva en så smittsäker kör- och musikverksamhet som möjligt. Råden kan också tillämpas för församlingssång i gudstjänsten.
  • Musikstipendier att söka – viktig info att skicka vidare till församlingens musikledare. Sista ansökningsdag för Equmeniakyrkans stipendium är 2 oktober, för Sångarförbundets stipendium 9 november.
  • En ny sångbok är på gång med de mest omtyckta sångerna ur Brukssångers 20 åriga utgivning.
  • Presentation av Equmenias nya vikarierande koordinator för kreativa uttryck
  • Bildas Körworkshopturnéer under hösten
    … och mycket mer!