Kristinakyrkan i Lindesberg söker ungdomsledare 50-75%

Kristinakyrkan är en församling i Lindesberg fyra mil norr om Örebro med 200 medlemmar och är en del av EFK och Equmeniakyrkan.

Församlingens medlemmar är spridda i alla åldrar och församlingen har en stark internationell prägel med över hälften av medlemmarna ursprungligen från länder utanför Europa. I församlingen finns även en anställd pastor /föreståndare.

Vårt barn- och ungdomsarbete består av ungdomssamlingen ”Tonår”, söndagsskola, gruppen ”Mat&Prat” för unga vuxna, konfirmation vartannat år och idrott på söndagskvällarna. Vi har en längtan att starta en utåtriktad grupp för mellanstadieåldern. När det gäller vilka grupper som du kommer att ha ansvar för sker det i dialog med dig utifrån dina egenskaper och gåvor.

Två av samlingarna ser vi att det är naturligt att du är mycket aktiv i:

”Tonår” är på fredagskvällarna. Där träffas ett gäng ungdomar i åldrarna 13-20+ för andakt, olika aktiviteter och lovsångskvällar. Detta får du vara med och utforma tillsammans med ungdomarna och ledarna. Vi har även samarbeten med andra kyrkor runtomkring Lindesberg för regelbundna gemensamma ungdomssamlingar och andra satsningar.

Söndagsskola har vi ungefär tre gånger i månaden och där är det barn mellan 4 och 13 år. Dina uppgifter där blir att planera och hålla i detta tillsammans med övriga ledare som hjälper till under samlingarna. En gång i månaden har vi Tillsammansgudstjänst där barnen är med hela gudstjänsten.

Vi söker dig som tillsammans med församlingen, ledare och pastor vill bygga Guds rike bland barn och ungdomar i Lindesberg. Vi söker en person som har viss erfarenhet av barn- och ungdomsarbete i församling, har du studerat (eller studerar) vid en bibelskola kan det vara en tillgång. Personlig lämplighet är av stor vikt, och vi förutsätter att du har en kristen tro. Tjänsten utformas i samråd med dig.

Tjänsten är på 50 % med möjlighet till utökning till 75 %.

Läs mer om Kristinakyrkan på www.kristinakyrkan.se

Ansökningar prövas löpande, sista ansökningsdag 15/5. Tillträde sker efter sommaren/enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Pastor David Fiske: 070–5971266, david@kristinakyrkan.se

Ordförande Kjell-Arne Sjönneby: 073–6476370, kjellarne.sjonneby@gmail.com

Ansökningar skickas till: david@kristinakyrkan.se