En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Equmeniakyrkan Kungälv!

Vi vill vara en inbjudande församling där vi tillsammans får upptäcka,
lära känna och följa Jesus!

Det är Jesus Kristus som är församlingens centrum.

Gudstjänst

Gudstjänst Gusten Anderzén, Helen Lilled Anna Ingemarsson Avtackning av Gusten vid kyrkkaffet.

Gudstjänst

Gudstjänst Rune Axelsson, Samuel Frejd Gunnar Lundberg

Sommarträff

Sommarträff Ann-Charlotte brandberg Ethel och Ingemar Finnberg

Equmeniakyrkan nationellt