En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Equmeniakyrkan Kungälv!

Vi vill vara en inbjudande församling där vi tillsammans får upptäcka,
lära känna och följa Jesus!

Det är Jesus Kristus som är församlingens centrum.

Körövning

Gillar du att sjunga? Välkommen till kören!   Vi kör igång 1 februari och övar på onsdagar UDDA veckor 18.30 – 20.00. 5 mars och 2 april är vi med och sjunger…

Gudstjänst

Predikan: Gusten Anderzén Kerstin Peterson, Kören Det ajournerade årsmötet återupptas efter kyrkfikat.

Equmeniakyrkan nationellt