RPG Promenader

RPG Bjuder in till gemensamma promenader i Fontin

Onsdagar kl. 10.00
Samling vid ”Kotten”
Tag med eget fika