Digitala andakter fjärde advent och julafton

Fjärde advent kommer en Andakt vid krubban och till julafton kommer en Andakt i Julnatten, de kommer att läggas upp på vår youtubekanal.