Ny i Kungälv / Göteborg

Välkommen till Equmeniakyrkan i Kungälv. Kanske har du nyligen flyttat till Kungälv, kanske du är student i Göteborg, kanske har du bott här länge… alla är välkomna till kyrkan mitt i byn.

Vi vill vara en öppen gemenskap där stora och små livsfrågor får plats, en kyrka där tvivel ryms och tro växer. Ja, vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi vill inte bara vara en kyrka i Kungälv. Vi vill vara en kyrka för Kungälv och för världen. 
Vi möts till gudstjänst på söndagar och olika åldrar möts på olika tider i veckan för att sjunga, leka, rulla förband till sjukhus i Kongo, samtala och be mm. Tillsammans snickrar vi också på vår kyrka och sköter om trädgården.

Det finns även en fin orgel att spela på, en liten kör att sjunga i, en härlig scoutkår och en Mötesplats där nya och gamla Kungälvsbor möts.

Kontakta gärna Ammi, som är pastor eller vår diakon Peter om du vill ta en fika i kyrkan och få veta mer.

Välkommen med i gemenskapen!

Ammi Floberg, pastor
0706990123 / ammi@equmeniakyrkankungalv.se

Peter Karlbom, diakon
0701703457 / peter@equmeniakyrkankungalv.se