Sommarens program

Här hittar du sommarens program i korthet. Tre söndagar under sommaren har vi ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan. Fira gärna gudstjänst i någon annan kyrka då, i Kungälv eller någon annan stans.

Juni

19 sön 10.30 Gudstjänst. Ammi Floberg

26 sön Ingen gudstjänst.

28 tis 16.00 Sommarträff. Ammi Floberg

Juli

3 sön 10.20 Sommandakt. Emma Nilsson och Emilie Wigenius m.fl.

10 sön Ingen gudstjänst.

12 tis 16.00 Sommarträff. Karin och Morgan Hedman

17 sön 10.30 Sommarandakt. Anita Sporre m.fl.

24 sön Ingen gudstjänst.

26 tis 16.00 Sommarträff. Torkel Eeg-Olofsson, Ethel och Ingemar Finnberg

31 sön 10.30 Sommarandakt. Hans och Elisabeth Denison m.fl

Augusti

7 sön 10.30 Gudstjänst. Ann-Marie Svenninghed

9 tis 16.00 Sommarträff. Ammi Floberg