Ny församlingsträff – Växtpool II – 2 mars 18.00

Vi fortsätter att tala kring vad vi drömmer om
och längtar efter, vilka behov vi ser och vad vi
ev. kan göra tillsammans med andra församlingar i närområdet.

Det serveras soppa, så anmäl dig till
peter@equmeniakyrkankungalv.se eller på
anmälningslistan i kyrkan senast den 26 februari. Ange ev specialkost/allergi

Här nedan är en kort beskrivning av Växtpoolsarbetet;

”Växtpool ”– Samverkan över församlingsgränserna 

Genom Växtpool kan församlingar växa i tro och medlemskap. Tillsammans kan ett antal församlingar få kraft genom att skapa ett nätverk där man kan möta gemensamma behov, hjälpas åt med församlingslivet och möta människor med evangelium.

Vi tror på närvaro – att vara nära det samhälle där vi bor och verkar. 

Ibland räcker inte kraften och resurserna till, men tillsammans är vi starkare och kan göra mer. Genom att skapa ett Växtpoolnätverk kan till exempel medarbetare samarbeta över ett större område, specifika tjänster som gagnar alla församlingar kan utökas och församlingsmedlemmar kan hitta det som de vill vara delaktiga i och bidra med.

Växtpool är en gemensam möjlighet och ett gemensamt ansvar för dem som finns med i växtpoolen där vi ibland bidrar med mer än vi får ut, men också stunder då andra ger till oss när vi inte själva räcker till.”

Välkomna! 

Församlingsstyrelsen och Mikael Nilsson, Region Väst