Välkomnande av Gusten Anderzén

Välkommen Gusten!

Från och med 15 jan börjar Gusten Anderzén hos oss som pastor på 50%. Han kommer under våren att arbeta ihop med Ammi och Peter. Gusten ska arbeta med predikan, diakoni, andakter på äldreboenden, hembesök m.m.

Vi välkomnar honom i gudstjänsten den 29 jan då han också predikar. 

Du når honom på 070-731 44 48.