Årsmöteshelg 2-3 mars

Du har väl bokat in årsmöteshelgen med
Equmenias årsmöte kl 11 lördagen den 2 mars och församlingens årsmöte lite senare på lördagen, kl 15.00!

Tillsammans firar vi sedan årshögtid den 3 mars – gudstjänst med alla åldrar

Om du som medlem vill lämna ett förslag för
behandling i årsmötet, ska den lämnas till
styrelsen senast 6 veckor före årsmötet