Påsken i Equmeniakyrkan

Skärtorsdag 28/3 kl. 19.00 Firar vi Getsemanestund med nattvard. 
Medverkande: Ammi Floberg, Charlotta Olofsgård och Bo Davidsson m.fl.

Långfredagen 29/3 kl. 10.30 firar vi gudstjänst vid korset. 
Medverkande: Ammi Floberg, Berit Martinsson, Rosa-Maj Hjerpe, Karin Davidsson, Catarina Martinsson Holmgren, Gunilla Olausson m.fl. Textläsning, musik och predikan. 

Påskdagen 31/3 kl. 10.30 Uppståndelsegudstjänst med enkelt drama och doppåminnelse mm. 
Medverkande: Nicolina Holmgren, Ammi Floberg, Johan Wigenius, kören m.fl.

Varmt välkomna att delta och leva med i detta kristendomens mest centrala drama!  Välkommen att bjuda med andra!