Ekumenik

I Kungälv finns ett gott ekumeniskt klimat och vi har samarbete både med Svenska kyrkan och Pingst Kungälv dels i gudstjänster, dels i konkreta uppgifter som till exempel påskvandringar för högstadieelever.
Under sommarveckorna har vi gemensamma gudstjänster med Pingstförsamlingen.