Körsång

I Equmeniakyrkan finns en projektkör som övar inför vissa gudstjänster och storhelger. Alla är välkomna att sjunga och dela gemenskapen.
Vi sjunger fyr-stämmigt och stilarna varierar.
Under terminen sjunger vi ca 3-5 gånger på gudstjänster och vid andra tillfällen som till exempel Valborg.