Lyssna på predikan

Än så länge kan vi inte tekniskt spela in hela gudstjänster, men vi vill dela med oss av predikan.
Om inget anges är det Ammi Floberg, församlingens pastor som talar.
Senaste ligger överst.

2020-10-18 Tacksägelsedagen

2020-07-26 Kristi förklaringsdag

2020-07-12 Apostladagen

2020-06-14 Elisabeth Denison. Textläsning: Marianne Hjerpe

2020-06-07 Gudstjänst

2020-05-24 Kristi Himmelsfärd

2020-05-03 Textläsning Apg 9:1-22 och Predikan över Sauls omvändelse II

2020-04-30 Valborgsandakt. Under ljudfilen finns länkar till vårsången inspelade av Musikkåren på kyrkans uteplats.

Ja, det är våren  https://www.youtube.com/watch?v=G7F2RXe6pLk

O, hur härligt majsol ler   https://www.youtube.com/watch?v=DkaqPQnXJ64

2020-04 26 Textläsning Apg 9:1-22 och Predikan över Sauls omvändelse I

2020-04-19 Påskens vittnen Joh 20:24-31 Predikan: Joakim Hagerius

PÅSKENS TEXTER OCH BETRAKTELSER
2020-04-09 Skärtorsdagen

2020-04-10 Långfredagen: Textläsning

2020-04-10 Långfredagen: Betraktelse

2020-04-12 Påskdagen

2020-04-05 Palmsöndagen Matt 21:1-11

2020-03-22 Jungfru Marie bebådelsedag Luk 1: 46-55