Mission och globala frågor

Mission, gemenskap och medmänsklighet – lokalt och internationellt – är viktiga ämnen i vår församling.

Vi önskar hålla de globala frågorna levande i vår kyrka genom inspirerande och kunskapsgivande samlingar och aktioner. Satsningar görs i barn- och ungdomsarbetet, i
gudstjänster och på vår Mötesplats.

Innehållet präglas av frågor kring mission – att dela ett hoppfullt evangelium, att förbättra människors levnadsvillkor och rättigheter, att hålla frågor om hållbarhet, klimat och miljö levande. Vi aktualiserar olika delar av Equmeniakyrkans internationella arbete.

Arbetsträffen för mission

Praktiskt arbete för mission.
I Arbetsträffen möts vi varannan vecka till en stund av gemenskap, vi dricker kaffe och umgås och har en andakt tillsammans. Men det som också gör våra arbetsträffar viktiga är att vi rullar förband och stickar filtar och babykläder som vi en gång om året skickar till Equmeniakyrkans mission i Kongo Kinshasa. Det är vårt sätt att ha ett praktiskt missionsarbete. Du som vill dela några timmar med oss är hjärtligt välkomna. Vi träffas i Equmeniakyrkan fredagar udda veckor kl 15-17. Vi tar gärna emot gamla lakan och garner.