Musik

Musiken är en viktig del i församlingen och i gudstjänsterna i Equmeniakyrkan Kungälv. Vill du delta? Här finns musik för små barn, sånggruppen Salt för barn och en kör som övar inför vissa gudstjänster och helger. Körhelger med inspirerande inbjudna ledare har vi också någon gång om året.