Om oss

Välkommen till Equmeniakyrkan Kungälv!

”Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen”

Vi är en brokig samling människor som tillsammans med andra vill söka gemenskap med Gud. Vi vill vara en inbjudande församling där vi tillsammans får upptäcka, lära känna och följa Jesus! Det är Jesus Kristus som är församlingens centrum.
Gemenskapen tar sig uttryck på många olika sätt. För oss är gudstjänsten det tydligaste och mest konkreta uttrycket. Där möts olika åldrar och alla får plats. Vi ser gärna att barnen har del i gudstjänsten och det gör vi genom Söndax och genom gudstjänster med alla åldrar. Gudstjänsten är församlingens puls och nav som är ett möte med Gud och med varandra. I lovsång, bön, predikan och bibelläsning söker vi tillsammans Guds väg i våra liv.
En gång per månad delar vi nattvardens gåvor och varje söndag finns möjligheten att tända ljus i ljusbäraren under stillhet och bön. Det finns också möjlighet till personlig förbön.
Kyrkfikat är också en viktig del av gudstjänsten och gemenskapen.

Vi är en del av samfundet Equmeniakyrkan och hälsar dig varmt välkommen att dela gemenskapen!
Tidigare hette kyrkan Kungälvs Missionskyrka och församlingen Kungälvs Missionsförsamling. Men 1 april 2015 bytte vi namn till Equmeniakyrkan Kungälv.

1984 byggdes Missionskyrkan i Komarken men församlingen är betydligt äldre. Den bildades 1900 och hade tidigare sin kyrka på Västra gatan. Församlingen består idag av cirka 240 medlemmar. Därtill kommer alla församlingens vänner och barn och ungdomar i Equmenia.

Equmeniakyrkan i Sverige

Equmeniakyrkan är ett förhållandevis nytt samfund i svensk kyrkohistoria. Det bildades under ett möte i Stockholm 4 juni 2011. Men självklart finns en lång förhistoria. Samtal hade först mellan Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan under flera år och så var man framme vid ett beslut 2011. Då antogs också Teologisk grund och stadgar för det nya samfundet. Den första ordinarie kyrkokonferensen hölls 2012 och i samband med kyrkokonferensen 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan.
Equmeniakyrkan består idag av 720 församlingar i olika storlek och i olika delar av landet. Det finns 7 regioner och Equmeniakyrkan Kungälv tillhör Region Väst, som har sitt säte i Göteborg.
Vill du veta mer om Equmeniakyrkans teologiska grund och stadgar kan du läsa mer på Equmeniakyrkans hemsida 
Equmeniakyrkans vill vara ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar- mig, dig och världen”.

Equmeniakyrkan har många olika samarbetspartners i olika ekumeniska organisationer och samarbete med systerkyrkor i många olika länder. Det internationella perspektivet är viktigt i Equmeniakyrkan.